Aktiespararna

Orden som gav börserna hopp

Av Redaktionen
27 augusti 20183 min lästid

ANALYS: Det är inte konstigt att börserna världen över är på gott humör i dag. Fed-chefen Jay Powells visade en oväntat mjuk sida i helgen, konstaterar Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas marknadsbevakning.

Den nye amerikanske centralbankschefen Jay Powells tal i samband med den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole, Wyoming, fick stor inverkan på de flesta finansiella marknaderna.

Det var en nedtonad och försiktig centralbankschef som lät betydligt mer ”mjuk” kring den kommande utvecklingen av penningpolitiken, jämfört med tidigare.

Bland annat utlovade Powell handlingskraft om ekonomin skulle gå i en kris.

”Jag är övertygad om att Fed kommer att göra det som krävs”, sa han.

Centralbanken, Fed, har ju successivt höjt styrräntan under en längre tid och marknaden har räknat med ytterligare två höjningar 2018 och att åtstramningspolitiken skall fortsätta nästa år. Nu låter framtidsutsikterna betydligt mer luddiga och försiktiga kring räntepolitiken,

Jay Powells återhållsamhet kring den framtida penningpolitiken fick bland annat yieldkurvan (skillnaden mellan långa och korta räntor) att plana ut återigen. Tvåårs räntan är nu mindre än 20 baspunkter lägre än den tioåriga räntan, vilket inte skett sedan innan finanskrisen 2007. Historiskt har detta tolkats som ekonomin är nära en recession.

Även den amerikanska dollarn föll tillbaka mot de flesta valutor, och i synnerhet mot valutor i emerging markets (EM). EM-valutorna har tagit mycket stryk mot dollarn den senaste tiden, bland annat på grund av problematiken i Turkiet.

Stigande amerikanska räntor lockar till sig kapital och sätter därigenom press på EM-valutor och kan leda till ekonomiska kriser. Tillgångar i EM har ett omvänt förhållande till dollarn; en stärkt dollar sänker tillgångsvärdena i EM och försvårar återbetalning av dollarbaserade lån.

Centralbankchefens mjukare och luddigare resonemang bottnar bland annat i att inflationsförväntningarna fallit en del sista tiden, och ligger nu i princip i nivå med Feds målinflation på 2 procent.

Detta har i sin tur bland annat geopolitiska förklaringar, till exempel kristendenser i EM, men minst lika viktigt är också att data från den amerikanska ekonomin försvagats på sistone jämfört med inledning av året.

Det troliga scenariot i dagsläget är att Fed höjer två gånger till i år, men att det nu är helt öppet vad som händer nästa år; marknaden har sänkt förväntningarna på ytterligare höjningar 2019 till 55–60 procent. Detta är goda nyheter bör aktiemarknaderna som kan fortsätta finna stöd i låga räntor ytterligare en tid.

Claes Folkmar


Dela med dig