Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-17

Oroa dig inte för aktietoppar

wysiwyg_image

Har du sett rubriker som slår fast att marknadskurserna är ”för höga”? Eller att ett marknadsfall är i antågande på grund av övervärderade aktier eller ”farliga” toppnoteringar? Vissa investerare oroar sig över att nya rekordnivåer för aktier innebär att en nedgång lurar runt hörnet. Höjdrädsla må ha varit ett användbart mänskligt beteende historiskt sett när det gällde att undvika fysiska faror och fall från klippor. Samma slags intuition kan dock inte appliceras på aktiemarknaden när den når nya höjder.

Innan du bedömer effekten av ”för höga” aktiekurser behöver du ett lämpligt ramverk. Vissa oroar sig över att marknadstoppar beror på att tidigare marknadsbedömningar inte varit korrekta. Ta en titt på Bevis 1, som visar det amerikanska indexet S&P 500 med total avkastning på en linjär skala.

 

Bevis 1: Total avkastning för indexet S&P 500 (linjär skala)

wysiwyg_image

Källa: Globala ekonomiska data, per 2019-01-02. Total avkastningsnivå för indexet S&P 500 från 1925-12-31 till 2019-01-31. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Detta diagram tycks visa obehagliga, branta höjder. Diagrammet får det att verka som om de senaste 10 åren har inneburit en ohållbar och brant ökning, medan indexet under resten av sin historia ser ut att ha stigit långsamt.

Men skenet kan bedra. Denna linjära skala visar den sammantagna avkastningen under hela perioden utan att ta hänsyn till den kumulativa effekten av långsiktig tillväxt. Med andra ord: aktieindex nollställs inte över en natt. Tillväxten för ett index under en period hänger med till nästa period och kan då bidra till framtida tillväxt. Detta innebär att ju längre ett index stiger, desto större blir summan som representerar det. Men en linjär skala tar inte hänsyn till grundläggande tillväxt över tid när det visar marknadens nuvarande rörelser. Även om linjära skalor kan vara användbara i många fall, bland annat när det gäller mer kortsiktig rörlighet på marknaden, är de inte alltid effektiva när det gäller en bredare överblick av marknadshistoriken.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Hur kan man bättre analysera långsiktig avkastning på aktiemarknaden? Se Bevis 2, som visar exakt samma index och avkastning, men utifrån en logaritmisk skala.

Bevis 2: Total avkastning för indexet S&P 500 (logaritmisk skala)

wysiwyg_image

Källa: Globala ekonomiska data, per 2019-01-02. Total avkastningsnivå för indexet S&P 500 från 1925-12-31 till 2019-01-31. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Stark tillväxt

Denna tillväxt verkar betydligt mer rimlig, utan samma   branta kurva som i slutet av den tidigare grafen. Varför är det så? En logaritmisk skala baseras på storleksordningar där procentuella förändringar visas med motsvarande vertikala förändringar. Den tar hänsyn till kumulativ tillväxt över tid och förändringar visas som procentuell tillväxt.

På en linjär skala ser en ökning från 200 till 400 likadan ut som en ökning från 2 200 till 2 400. Men ökningen från 200 till 400 är en massiv ökning på 100 procent, medan ökningen från 2 200 till 2 400 utgör en ökning på knappt 10 procent. Om ett index fortsätter att växa över tid, som i Bevis 1, kommer samma numeriska förändringar att ha mindre betydelse procentuellt sett.

På en logaritmisk skala ser en ökning från 200 till 400 annorlunda ut än en ökning från 2 200 till 2 400. Ökningen från 200 till 400 skulle se likadan ut som en ökning från 2 000 till 4 000 eftersom de båda utgör en 100-procentig ökning. Detta exempel på procentuella skillnader gör det lättare att se marknadsförändringar på ett sätt som vi och våra portföljer faktiskt upplever dem. Om ett index ökar med 100 punkter, men redan låg på 10 000 punkter kommer detta att ha mindre inverkan än en ökning med 100 punkter om indexet tidigare låg på 10 punkter.

Bedömma avkastningen

När vi kan bedöma avkastning på ett sätt som gör att vi kan se den procentuella förändringen över tid, som i Bevis 2, ser vi att marknaden inte har skjutit i höjden på ett plötsligt och kraftigt sätt, även om den har fortsatt att öka och nå nya toppnivåer över tid. Den senaste indextillväxten är inte exceptionell i jämförelse med indexhistoriken. Det finns vissa perioder med brantare ökningar och nedgångar, men detta har skett under hela indexets historia.

Du kan också se att indexet har vuxit över tid och ofta nått nya toppnivåer. Faktum är att marknaden, ur ett matematiskt perspektiv, måste fortsätta att nå nya toppnivåer kontinuerligt för att kunna växa över tid. Tjurmarknader – perioder då aktiekurserna i allmänhet stiger – har varierande längd och kraft. Att marknaden har nått ett visst värde under en viss period behöver inte betyda att den kommer att falla när den nått en viss nivå. Historiska resultat dikterar inte framtida avkastning. Nya toppnivåer utgör inga bevis för stundande nedgångar.

Om specifika marknadshöjder inte nödvändigtvis utgör varningssignaler, vad bör investerare göra? I stället för att bevaka en viss indexnivå kan det vara värt att utvärdera hur investerare reagerar på nya höjder. Varnar rubriker för nya höjder? Pessimism bland investerare är inte nödvändigtvis negativt. Det är snarare så att risken för att marknaden nått sin topp är som störst när sentimentet bland investerare går från optimism till eufori. När investerare avfärdar eller underskattar negativa ekonomiska fundament är det dags att stanna upp och fundera .

Titta på ekonomisk fundamenta

Så när du ser eller hör nyheter om faran med att aktiemarknaden når nya toppnivåer ska du fråga dig följande: Har du bedömt marknaden på ett lämpligt sätt? Verkar sentimentet bland investerare överdrivet pessimistiskt enbart på grund av nyheterna om denna ”nya toppnivå”? När du tittar närmare på ekonomiska fundament, bör du vara försiktig utifrån denna nya milstolpe? Nya toppnivåer på börsen innebär att marknaden har vuxit. Om marknaden fortsätter att växa kommer den att nå nya toppnivåer – och samma rädslor kommer att uppstå igen. Fall inte offer för oron utan att ha fog för det.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.