Aktiespararna

Pandox höjer utdelningen

Av Finwire/Redaktionen
8 februari 20242 min lästid
I utdelning föreslås 4,00 kronor per aktie.
Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar minskande nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet tyngs av värderingar. Det underliggande resultatet, ebitda, ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Total omsättning steg med 13% till 1 838 miljoner kronor (1 623). Intäkter hyresavtal var upp med 7% för jämförbara enheter justerat för valuta.

Driftnettot uppgick till 989 miljoner kronor (882), en ökning med 12,1 procent mot föregående år.

Ebitda-resultatet var 942 miljoner kronor (829).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -339 miljoner kronor (-66). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -1 236 miljoner kronor (-59).

Resultatet efter skatt blev -1 125 miljoner kronor (101). Resultat per aktie hamnade på -6,05 kronor (0,66). Cash earnings uppgick till 415 miljoner kronor (515).

I utdelning föreslås 4,00 kronor per aktie (2,50).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 201,12 kronor (205,03).

"För 2024 förväntar vi oss en viss RevPAR-tillväxt i hotellmarknaden med stöd av bland annat en stark eventkalender i Tyskland, med fotbolls-EM i juni-juli, och stabila marknadsförutsättningar i övriga marknader", uppger vd Liia Nou.

Bokningsläget på Pandox marknader är så här långt något högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Lägre inflation och förhoppningsvis även lägre räntor bör ha en positiv effekt på hushållens konsumtionsutrymme, samt även kunna mildra effekterna av en eventuellt försvagad arbetsmarknad och lägre sysselsättning, fortsätter Pandox-chefen.

"Hotellefterfrågan är beroende av ekonomisk aktivitet och den största risken är alltjämt geopolitiska följdeffekter på konjunktur och resande, som så här långt inte materialiserats. Påskens infallande förväntas ha en viss negativ påverkan på vissa marknader det första kvartalet", uppger hon.

Dela med dig