Aktiespararna

Pangvarning för Faangboomen

Av Redaktionen
20 juni 20174 min lästid

Denna krönika framgår ur Aktiespararen nummer 5 2017.

Världens börser fortsätter upp i närmast obruten trend.
Detta sker i trots mot både oro för Donald Trump, stigande oro för konflikter i världen och oro för EU.
Ibland talar man om att börsen stiger på en mur av oro och så är fallet just nu.

I sådana lägen bör man se över sina portföljer och sälja illikvida aktier och växla över till storbolag eller indexfonder. Samtidigt bör man flytta upp sina stop-loss-positioner!

Det är en mycket tudelad marknad just nu. I USA signalerar räntorna fortsatt att en lågkonjunktur kan vara på väg. Typiskt sett är räntemarknaden bättre på att förutse lågkonjunkturer än börsen.

För att få en tidig signal om att en vändning neråt är på väg att ske, så måste man leta reda på vilka drivkrafter som just nu styr börserna. Dessa signaler hittar man nästan alltid i USA. Det finns en sektor som faller stadigt och det är detaljhandelsbolag som Macy’s, Kohl och GAP. Aktiemarknaden dömer ut den traditionella handeln som död och lägger i stället krutet på nästa generations handel, vilket stavas Amazon.

Men det är inte bara Amazon som gynnas. Det finns en grupp om fem aktier som handlas i en så tät formation att om man lägger aktiegraferna över varandra så är det svårt att se några skillnader dem emellan.

Dessa fem aktier har fått gruppnamnet Faang och denna förkortning uttyds Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google (Alphabet).

Det förefaller som om de amerikanska hedgefonderna har tappat modet. Volatiliteten som visar priset på risk i marknaden faller stadigt vilket kan bero på att hedgefonderna blir allt mer försiktiga. I stället flockar de sig kring en liten grupp med tillväxtbolag med starka varumärken. Vad kan gå fel när alla köper samma aktier?

Ja det självklara svaret är att det aldrig är fel att köpa Apple, så länge Apple stiger. I och med att det är lättfotade pengar som samlas kring Faang-bolagen ska man vara medveten om att vänder det neråt så kan det vända ner väldigt fort. Och dras Faang ner så lär det påverka alla andra aktier i världen med besked.

Det samlade värdet på Faang-bolagen är nämligen hisnande 22 biljoner kronor Bara marknadsvärdet på Amazon ensamt är nästan lika högt som Sveriges BNP.

Men vad ska man köpa i stället? Det finns egentligen inget bra svar på det. I alla nedgångar ska man köpa värdeaktier, men värdeaktier har inte hängt med i den senaste uppgången och utgör i sig själva inget skydd vid en allmän nedgång.

Medan tillväxtbolagen stigit med 14 procent har S&P 500 gått upp med 8 procent och värdebolagen endast med 3 procent. Värdebolagen är huvudsakligen finans- och energiföretag som både som grupp och enskilt gått dåligt på börsen. Finans på grund av att räntorna fallit tillbaka och Energi på grund av fallande oljepris …

En indikator som kan vara ännu snabbare än Faang är marknaden för högriskobligationer, populärt kallade skräpobligationer. Det är bolag som har svårt att låna upp pengar som säljer dessa obligationer till hög ränta. När efterfrågan är hög på dessa så visar det hög riskvilja. När dessa bolag börjar få problem så faller efterfrågan snabbt.

Det bästa sättet att följa risk-sentimentet är att följa två populära fonder i USA kallade HYG och JNK. Dessa är börshandlade fonder (ETFer) och består av skräpobligationer. Just nu går HYG och JNK mycket starkt på börsen. Om de börjar falla är det dags att själv gå ur marknaden – eller hålla ordentligt i hatten!

Dela med dig