Aktiespararna

Pareto: SBB:s resultat sämre än väntat

Av Finwire/Redaktionen
27 februari 20243 min lästid
SBB har släppt sin Q4-rapport.
Fastighetsbolaget SBB redovisar en minskad nettoförlust under det fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Substansvärdet sjönk under perioden.

Hyresintäkterna uppgick till 1 069 miljoner kronor (1 309), en minskning med 18,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 713 miljoner kronor (784), en minskning med 9,1 procent mot föregående år.

Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill uppgick till 368 miljoner kronor (557).

SBB föreslår ingen utdelning

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -2 784 miljoner kronor (-2 490). I fjolårets resultat ingick realisationsresultat vid utdelning av Neobo med -3 202 miljoner. Nedskrivning av goodwill ingår med -1 150 miljoner kronor (-395).

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet blev -4 952 miljoner kronor (-7 397).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 12,29 kronor (30,97). Vid utgången av föregående kvartal var nivån 14,74 kronor.

Styrelsen föreslår ingen ny utdelning för stamaktie A och B (1,44) och inte heller för stamaktie D (2,00).

"Marknaden har på senare tid bytt skepnad, där många nu tror på sjunkande räntor. Det avspeglas i högre marknadsvärdering av fastighetsbolag och större tillgång till marknadsfinansiering. Min bedömning är att vi nu är i början av en tid där villkoren på finansieringsmarknaden förbättras och att fler fastighetsaffärer genomförs på långsiktigt rimliga nivåer", skriver vd Leiv Synnes i rapporten.

Vd:n positiv om 2024 för SBB:s del

Han tillägger:

"För SBB innebär ett mer normaliserat läge på fastighetsmarknaden att bolaget har de största värdeförändringarna bakom sig och att värdeuppgångar under kommande år inte ska
uteslutas. Jag är säker på att SBB:s intäkter i jämförbart bestånd kommer att öka starkt även under 2024 och framåt."

Leiv Synnes uppger vidare att SBB fortsätter att ta viktiga steg för att realisera strategin och dela upp bolaget i tre affärsområden för bättre styrning, ökad transparens och bättre förutsättningar för kapitalanskaffning.

Han säger också att "SBB befinner sig i en utmanande finansiell situation, där såväl skuldsättning som likviditet bör förbättras. SBB har vidtagit omfattande åtgärder under såväl 2022 som 2023 och arbetet med förbättringar behöver fortsätta under 2024".

Pareto om SBB:s Q4-rapport: Sämre än väntat

Pareto skriver i en snabbkommentar att SBB:s resultat var sämre än väntat.

Hyresintäkterna och NOI inkom 13 procent sämre än väntat, och framöver kommer banken att revidera ned sina estimat på dessa områden. Pareto har en säljrekommendation med riktkursen 3 kronor för SBB. Även Ålandsbanken har kort kommenterat rapporten och räknar med en negativ kursreaktion.

Aktien öppnade på minus men ligger efter 30 minuters handel och pendlar på plus minus noll.

Dela med dig