Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-28

Påverkar covid-19 dina beslut?

wysiwyg_image

Ekonomisk beteendevetenskap kan berätta en hel del om hur starka känslor kan påverka investerares beteenden på sätt som äventyrar deras långsiktiga investeringsmål. Vi använder ekonomisk beteendevetenskap som en ledstjärna i vårt arbete med att stödja och ledsaga våra kunder för att motverka plötsliga beslut som bygger på rädsla, girighet, ånger, avundsjuka eller andra starka känslor. Känslomässiga beslut är vanligare under extraordinära omständigheter och kan sätta käppar i hjulet för dina långsiktiga ekonomiska planer. Våra kundinteraktioner under de senaste månaderna har tydligt visat att covid-19 varit en enorm stressfaktor, även för personer som varit vid god hälsa och jobbat på som vanligt. Många av våra kunder har berättat att de känt sig mer emotionella än vanligt. Om starka känslor som rädsla och girighet kan styra hur investerare tänker och agerar kanske ett höjt känsloläge kan påverka våra ekonomiska beslut på ett negativt sätt? Och vad kan man göra åt det?

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Hur mår du just nu?

Psykologer och samhällsvetare har länge studerat hur känslor kan påverka våra beslut. Coronapandemin har väckt starka känslor i många av oss, känslor som rädsla, ilska, sorg eller en blandning av alla tre. Även om det inte finns någon helt vattentät formel så har den ekonomiska beteendevetenskapen visat att rädsla ofta gör människor mindre riskbenägna, medan ilska vanligtvis leder till motsatsen. Sorg och vemod gör ofta människor otåliga och mindre villiga att vänta på något gott.

Det är helt naturligt att coronapandemin rivit upp många av dessa känslor, men det är viktigt att de inte påverkar din investeringsstrategi. Vi anser att man inte bör fatta stora investeringsbeslut när känslorna svallar, eftersom besluten kan få negativa konsekvenser för dina långsiktiga ekonomiska målsättningar. Riskaversion kan leda till att du parkerar dina tillgångar på ett säkert ställe, till exempel obligationer eller sparkonton, men detta kan innebära att du inte uppnår den tillväxt du behöver för att tillgodose dina långsiktiga behov. Högriskbeteende kan också leda till problem, oavsett om du satsar stort på den senaste trenden eller koncentrerar dina tillgångar i ett fåtal värdepapper eller sektorer. Om ditt känslomässiga tillstånd gör det svårt för dig att vänta och vara tålmodig kanske du får problem med att budgetera och spara inför framtiden. 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Det är svårt, men inte alls omöjligt, att ignorera sina känslor när man fattar ekonomiska beslut. När allt kommer omkring så är ju känslor någonting som gör oss till människor! Därför vill vi ge dig tre tekniker som du kan använda för att stävja känslorna och inte låta dem påverka ditt rationella jag.

Ta god tid på dig

Starka känslor kan få oss att tro att det är bråttom och därför fatta förhastade och felaktiga beslut. Lyckligtvis så behöver de flesta ekonomiska beslut inte fattas på momangen. Att ta ett djupt andetag och ett steg tillbaka kan vara till stor hjälp. Ett sätt att sakta ner beslutsprocessen är att tänka sig för två gånger. Föreställ dig att du når en slutsats. Istället för att agera direkt tar du en paus och ser över beslutet och beslutsprocessen nästa dag. På så sätt får du lite distans till den ursprungliga tankeprocessen, vilket förhoppningsvis leder till en bättre analys av beslutets framtida konsekvenser. Du kanske har ett nytt perspektiv på saken dagen efter. Det kan även få dig att känna mindre stress, till exempel i en situation där någon försökt sälja något till dig. Ta dig tid att tänka innan du gör några stora förändringar i din portfölj. Vi anser att du fattar bättre beslut om du tar god tid på dig. 

Ge dig själv goda råd

I allmänhet är det lättare att ge goda råd än att följa dem själv. Men den här tekniken kan göra det lättare för dig att fatta beslut som ligger i linje med vad som är bäst för dig. Föreställ dig att du pratar med en god vän som är i samma situation innan du fattar viktiga ekonomiska beslut. Hen kanske kommer till dig för att be om råd eller vill prata igenom ett problem. Hur skulle du svara din vän? Vilken typ av frågor skulle hjälpa hen att analysera saker och ting på ett bättre sätt? Den här metoden kan göra det lättare att få ett mer objektivt perspektiv. Du kanske råder en vän att prioritera pensionssparande över konsumtionsvaror, även om det känns trist. Föreställ dig hur du skulle förklara för din vän att det ligger i hens intresse, och på så sätt ger du även dig själv goda råd.  

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Prova en annan känsla

Om du känner dig nedstämd eller rädd kanske du inte ens tänker på hur dessa känslor kan påverka dina beslut. Ett sätt att reflektera över din nuvarande sinnesstämning är att du föreställer dig vilka beslut du skulle fatta om ditt känsloläge var annorlunda. Vilka beslut skulle du exempelvis fatta om du kände dig hoppfull istället för rädd? Den här kontrafaktiska metoden kan hjälpa dig att reda ut hur dina känslor påverkar dina beslut. Om du till exempel är orolig över coronapandemins inverkan på aktiemarknaden, samtidigt som du överväger en större förändring i din portfölj, kan det vara bra att dra sig till minnes stunder då du varit mer positivt inställd till börsens framtidsutsikter. Hur kändes det då och hur agerade du? Förmodligen på ett annorlunda sätt. Om dina långsiktiga mål inte har ändrats finns det få anledningar att ändra din investeringsstrategi, men starka känslor kan leda dig på villovägar.

Som du säkert lagt märke till involverar de här teknikerna att du föreställer dig själv i en annan situation. Det kan vara svårt att förstå ditt aktuella känsloläge och hur det kan påverka dina beslut. Metoder och tankeexperiment som hjälper dig se nya perspektiv och saktar ner din beslutsprocess kan hjälpa dig att överväga olika alternativ och bättre förstå ditt aktuella känsloläge. Det är inte enkelt att hålla känslorna borta när du fattar viktiga ekonomiska beslut, men vi hoppas att de här strategierna gör dig mer uppmärksam på hur de kan påverka dina beslut. Vi anser att de här metoderna även är praktiska under normala omständigheter, inte bara under rådande pandemi. Om du känner att du behöver mer hjälp rekommenderar vi att du tar kontakt med en erfaren finansiell rådgivare som kan hjälpa dig navigera på marknaden och utvärdera risker.

 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.