Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-18

Plattan i mattan

wysiwyg_image

Missade du förra veckans inlägg "Fyndläge i industriaktien"? Läs det här

Allmän reflektion

Hur skulle vi bäst beskriva det globala börsläget just nu?

Kort sagt: plattan i mattan

Tiderna är fortsatt goda och de flesta indikatorer visar på en alltmer tilltagande optimism. 

Att saker går åt rätt håll är naturligtvis trevligt och det är lätt att njuta av börsnuet.

Dock sägs det att underbart är kort.

Men riktigt så verkar det inte vara på USA-börserna – som enbart verkar kunna gå åt ett håll: uppåt.

Stigande världsindex

Blickar vi ut i världen steg även världsindex under 2017.  Samtidigt förblev värderingen någorlunda konstant efter att vinsterna steg på bred front.

Analytikerna spår att vinsterna fortsätter upp med 11 procent under 2018 och med ytterligare 10 procent under 2019.  Med en synkroniserad global konjunkturuppgång och fortsatt låga räntor verkar inte prognoserna helt orealistiska.

Att vinsterna tagit sådan fart har fått optimismen att stiga till historiskt höga nivåer bland marknadens aktörer. Nedan ser vi två vanligt förekommande sentimentsindex på den amerikanska börsen, som bägge pekar på skyhög optimism kring framtiden.

  wysiwyg_image

  .

   wysiwyg_image

   Och visst avspeglas det i börskurserna…

    wysiwyg_image

    5-årsgraf över börsindexet Dow Jones. ATH slås nästan dagligen och TA-indikatorn RSI visar på extremt överköpta nivåer.

    Orosmoln finns

    Det som stör den positiva börsbilden är dock att såväl löner som andra inflationsdrivande komponenter väntas stiga som en direkt konsekvens av den starka konjunkturen. Därmed kommer (sannolikt) också räntorna att komma upp, vilket vi också ser i USA där den amerikanska 2-åringen noterar de högsta räntenivåerna på 10 år.

    Enklast att mäta av denna potentiella överoptimism är i volatilitetsstudier av finansiella tillgångar. Volatiliteten för de flesta tillgångar är för närvarande rekordlåg och beredskapen för större skiften av riskaptiten är i allmänhet låg.

    wysiwyg_image

    Den låga volatiliteten ses ofta som ett tecken på god riskaptit. Men måttet kan också ge en indikation på mognadstendenser på börsen. Bristen på energi kanske också kan förebåda en trendvändning? 

    Att pricka tidpunkt och storlek på ett eventuellt paradigmskifte är svårt och behäftat med hög grad av osäkerhet och beror givetvis på många faktorers utveckling. Men sammantaget anser vi att risken för ett större kursfall har ökat.

    Men som vi så många gånger tidigare har fått erfara i en centralbanksstyrd värld:

    • Ifrågasätt inte den rådande trenden alltför mycket
    • Omvänd logik gör dig (oftast) rik på börsen efter finanskrisen 2008/2009
    • Saker och ting kan fortsätta under en längre tid än vad någon trodde var möjligt

    Dags att bli contrarian (igen)?

    Kan då den stundande rapportperioden vara startskottet på en större nedgång på börsen?

    Vi har visserligen redan sett några vinstvarningar från exempelvis NetEnt, Skanska och Scandic - men det är i nuläget inte vårt grundscenario.

    Som alltid finner vi både för- och motargument till börsen framöver och vikten av riskspridning gör sig ständigt påmind när vi ser stora kursfall som i till exempel Skanska.  

    Bra allokeringsmix

    Vi har fortsatt hög tilltro till våra defensiva aktier med hög direktavkastning som ICA Gruppen, Axfood och Arcus i portföljen kombinerat med mer cykliska inslag som Trelleborg, Alimak och Fagerhult, i en mix som vi anser ha störst potential att uppnå absolutavkastning på kort och medellång sikt.

    Kassabehållningen är även en slags hedge/skydd mot kursfall och mot riktigt negativa händelser på börsen. Inom finansbranschen kallar man riktigt negativa utfall för en så kallad ”tail”-risk och man syftar då på ena svansen i en traditionell normalfördelningskurva.

    Det finns alltid en alternativkostnad i att ha en stor kassaandel av portföljen – men i ett läge där de större börserna uppvisar överhettningstendenser och är extremt överköpta, som USA, känner vi oss trygga med rådande allokering. Samtidigt är vi opportunistiska om rätt möjligheter uppstår.

    Visst, det ”kostar” onekligen en del (i termer av avkastning) att ha mellan 20-30 procent av portföljen i kassa istället för att ha en större size i något av våra högpresterande innehav, som exempelvis Indutrade.

    Men kom ihåg att du tecknar en försäkring innan olyckan är framme – inte efter att skadan är skedd.

    Nu över till portföljen...

    Hexpol

    • Vi tar en inledande position i den globala polymerkoncernen Hexpol på 87,70 kr
    • Bolagets största slutkundssegment är fordons- och verkstadsindustrin följt av bygg- och anläggningsbranschen och gynnas av den rådande starka globala konjunkturen
    • Den tidigare negativa försäljningstillväxten är nu - efter två år - bruten och under 2017 uppvisades en positiv tillväxt
    • Enligt Handelsbanken gynnas också Hexpol av skattereformen i USA och banken tror att reformen ensamt kan lyfta vinst per aktie med 5 procent för både 2018 och 2019
    • Balansräkningen är samtidigt stark och ger utrymme för förvärv
    • Hexpol har också en fin förvärvshistorik och har tidigare lyckats integrera dessa i den redan existerande verksamheten, utan att tappa lönsamhet
    • Den tidigare ojämna marginaltrenden väntas även stabiliseras i takt med att integrationen av nyligen gjorda förvärv fortskrider och i spåren av en bättre efterfrågan på bolagets marknader
    • Skulle inte förvärvsmöjligheter uppstå kan vi räkna med att den välkapitaliserade balansräkningen kommer användas till aktieägarvänliga åtgärder och ännu en extrautdelning bör vara möjlig framåt våren
    • Kursmässigt har Hexpol-aktien halkat efter verkstadsbolagen och den historiska värderingspremien är numera utraderad
    • Riktkursen sätts till 100 kronor och köpet motsvarar 4 procent av portföljvärdet

    Avanza

    • Vi säljer hela innehavet i nätmäklaren Avanza på kursen 450 kronor
    • Avanza kom med ett hyggligt bokslut under morgonen, vilket fick aktien att stiga med hela 15 procent
    • Den stora kursreaktionen beror på att bolaget ”lyckades” slå extremt konservativa konsensusestimat
    • I bokslutet aviserades även att utdelningen på 10,50 kr/aktie behålls, medan flera analytiker hade förutspått en sänkt utdelning per aktie
    • Jämför vi Q4 2017 mot Q4 2016 är dock bokslutet inget att hurra över: vinsten pressas av stigande kostnader och prognosen är att kostnaderna ska stiga 8-10 procent under 2018
    • Räknat på helåret 2017 värderas nu Avanza-aktien till ett p/e-tal på cirka 35 gånger
    • Tillväxtprofilen lockar marknaden och bolånesatsningen är spännande – men aktien är nu att betrakta som fullvärderad och vår riktkurs på 400 kronor har infriats med råge
    • Mot den bakgrunden säljer vi därför hela innehavet i bolaget
    • Avkastningen på investeringen kan summeras till 25,3 procent

    Vi minns också tillbaka till senaste kvartalsrapporten i oktober då aktien föll kraftigt och var nere vid 300-kronorsnivån. Insiderköp och framförallt den tekniska analysen fick oss i det fallet att våga hålla i aktien lite längre, med en tajt stop loss på 290 kronor. Aktien är upp 50 % från den nivån. Läs resonemanget här

     wysiwyg_image

     Skanska

     • Vi säljer innehavet i Skanska på 161 kronor
     • Bolaget kom med en vinstvarning igår och aktien föll kraftigt
     • Tajmingen i affären blev helt fel och svagheten väntas bestå under de närmaste månaderna
     • Skanska behöver nog några kvartal för att få tillbaka marknadens förtroende
     • Vi väljer att stå utanför aktien tills den stora osäkerheten lättar
     • Avkastningen på placeringen blev -10 procent

     Vi kan även notera att förra veckans ökning i ICA-Gruppen på 297 kronor blev vältajmad. Aktien handlas nu runt 310 kronor och är portföljens största innehav

     Nedan finner ni ställningen i portföljen 

     wysiwyg_image

     Om den kortsiktiga portföljen

     Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

     Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

     Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

     Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

     Tala om vad ni tycker

     Tala om vad ni tycker

     Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.