Aktiespararna

Pole position i leasingracet

Av Redaktionen
25 augusti 20174 min lästid

Denna analys publicerades i nummer 6 2017 av tidningen Aktiespararen

Prognosen för antalet ny­registreringar har höjts under sommaren till 375 000 personbilar. Det blir i så fall 3 000 fler än 2016 som också det var ett rekordår. Men bilbranschen är starkt cyklisk. När nästa nedgång kommer återstår att se.

Bilia är hursomhelst långt ifrån ensidigt beroende av bilförsäljning. Detta eftersom nya bilar som levereras till kund närmast garanterar, via serviceavtal, en eftermarknadsaffär bestående av service och reservdelar och ofta även provisioner på försäkringar och finansiering.

Sverige står för 63 procent av omsättningen och Norge för 26 procent. Lönsamheten är högst i Sverige med rörelsemarginaler på 4,6 procent såväl i fjol som under årets första halva. För det norska benet rapporteras en marginal på 3,5 procent och för Västeuropa, efter ett svagt första kvartal, endast 1,6 procent. Med bäst lönsamhet står Sverige för 73 procent av intjäningen.

Bilia har i flera år överträffat sitt rörelsemarginalmål på 2,5 procent som ska ses som ”godkänd lönsamhet” och kunna uppnås också i svagare marknadsläge. Prioritering av serviceaffären har en stabiliserande effekt på lönsamheten. I vinstprognoserna för 2017 och 2018 överträffas lönsamhetsmålet igen.

Utdelningen har varit utmärkt i flera år. Det har bidragit till ett säsongsmönster där aktien är kursmässigt nedtryckt på sensommaren för att sedan klättra när intresset för utdelningen kommande vår vaknar på nytt.

I år har kurspressen dock varit ihållande. Nyheten i juli att huvudägaren Öresund köpte aktier för 18 miljoner kronor, och att bolaget ska inleda återköp av egna aktier, skickade tillfälligt upp aktien. Mats Qviberg är styrelseordförande och dennes dotter Anna Engebretsen är ledamot. Tillsammans äger dessa 14 procent av aktierna. Via investmentbolaget Öresund kontrollerar familjen Qviberg ytterligare 10,3 procent av aktierna.

Direktavkastningen på drygt 5 procent är bra. För aktien talar också det relativt låga p/e-talet. På rullande tolv månader är vinsten per aktie 6,45 kronor och det tillbakablickande p/e-talet är 12,6 att jämföra med genomsnittet för de senaste fem åren på 15. I prognosen är det framåtblickande p/e-talet under 12.

Den låga värderingen tyder på att börsen höjt riskpremien. Det skulle kunna förklaras av bedömningen att bilmarknaden dopats med rekordlåga räntor i en stark konjunktur, vilket öppnat upp för prisvärt nybilsägande via lån, leasing och privatleasing. Sämre konjunktur eller högre räntor skulle slå mot försäljningen.

Bilia är stora på tjänstebilsmarknaden. Det blir dyrare att ha tjänstebil i Sverige nästa år. Från 1 januari läggs trängselskatt på förmånsvärdet och från 1 juli kommer fordonsskatten, som helt kopplas till bilens koldioxidutsläpp, att läggas på förmånsvärdet för tjänste­bilar som registreras efter detta datum (men inte för äldre bilar).

Mer strukturella förändringar på bilmarknaden som övergång till el- eller elhybridbilar och nya miljö­regler i städer kan också få negativ effekt på de garanterade andrahandsvärdena i leasingportföljen, eller innebära minskad efterfrågan på bilservice, och därmed slå mot Bilias resultat. Samtidigt är Bilia s affärsmodell naturligtvis inte huggen i sten.

Ett p/e-tal på 13–14 ger en riktkurs kring 95 kronor. Den kurspotentialen på kort sikt räcker för ett köpråd, men det är inte självklart att aktien platsar i byrålådan. Det är klokt att följa utvecklingen, för självkörande fordon och elbilar är här för att stanna.

Gösta Carlberg

Dela med dig