Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-08

Positiva tongångar efter rapporterna

wysiwyg_image

Missade du förra veckans inlägg "Strävan efter harmoni i portföljen"? Läs det här

Allmän reflektion

Rapportsäsongen lider mot sitt slut för den här gången.

Några få eftersläntrare presenterar sina Q3:or kommande veckor (däribland Global Gaming), men de mest betydelsefulla börspjäserna har redan bekänt färg för niomånadersperioden.

Kort sammanfattat såg rapporterna bra ut. I flera fall såg det till och med riktigt bra ut med en spännande mix av stigande orderingång samt tvåsiffrig intäkts- och vinsttillväxt.

Men ibland räcker inte ens denna kombination hela vägen för ett rally.

Faktum är att rapportledda glädjerus har lyst med sin frånvaro under höstens rapportperiod. Några undantag finns, men även bra rapporter har ”belönats” med kraftiga nedgångar.

Främsta förklaringen till denna utveckling finns i högt ställda förväntningar, en allmänt kritisk och negativ börspublik samt en pånyttfödd recessionsrädsla i vissa ekonomier. 

Marknaden ger och marknaden tar.

Mellanårsvalet

Mellanårsvalet i USA har avklarats utan större dramatik i veckan och den globala kapitalmarknaden har därför – som förväntat - studsat tillbaka.

Valutgången kommer med största sannolikhet försvåra för USA:s sittande president Donald Trump att få igenom sin politik, vilket kan hämma b.la. ytterligare finanspolitiska satsningar.

Tydlig svaghet i Apple

På börssidan har tidigare sänken som kinesiska Alibaba återhämtat delar av den stora nedgången efter sin rapport, medan - den tidigare så starka - teknikjätten Apple, fallit tungt.

Liksom andra produktkategorier har nu Iphone-försäljningen stagnerat. Även om serviceaffären växer på en god takt har Apple-aktien tappat delar av sin ”tillväxtstory”.

En del bedömare har till och med gått så långt och kallat det för ”slutet på en era” i Apple.  

Hur det blir med Apple-aktien på lång sikt återstår att se, men vi noterar med viss oro att den amerikanska marknadens i särklass viktigaste tillväxtben – Amazon och Apple – nu ser ut att ha tappat sin glans på allvar, något som vi varnat för i ”En ohälsosam marknadsdynamik”.

Kina

En förklaring till den stillastående tillväxttakten i Apple finner vi exempelvis i mindre köpglada kinesiska konsumenter där det pågående handelskriget hämmar investeringsviljan hos hushållen.

I takt med att den ekonomiska motvinden har tilltagit i Kina gör nu kinesiska policymakers vad de kan för att lyfta den inhemska konsumtionen genom diverse fiskala åtgärder, främst skattesänkningar. Även lägre räntor och sänkta kassakrav för banker har införts.

Långsiktiga strukturella utmaningar läggs åt sidan för att nå de mer kortsiktiga ekonomiska målen.

Kina är navet i den globala ekonomin så utvecklingen i landet är givetvis vital för global tillväxt framöver. Fler tillväxtfrämjande initiativ från de kinesiska myndigheter vore därför välkommet ur ett börs- och konjunkturperspektiv.

wysiwyg_image

Beroendet av Kina är stort i världen och många länder blir lidande av den lägre aktivitet i landet.

Portföljbolagens rapporter

Här på hemmaplan har ett antal portföljbolag rapporterar sedan förra veckans inlägg, däribland Loomis, Lundin Petroleum, NRC Group och Semafo.

Efter dessa rapporter har nu alla portföljbolag rapporterat.

Nedan följer en kortare kommentar om bolagen.

NRC Group

Kort kommentar Q3-rapporten

 • NRC Group presenterade sin Q3-rapport den 6 november
 • Rörelsen kännetecknas alltjämt av expansion
 • Norska marknaden utvecklas starkt, både intäkts- och resultatmässigt
 • Svagare för den svenska delen, SBB (Signalbanbyggarna) belastar (EBITDA -18 MNOK)
 • Ledningen har bytts ut i SBB och projektkalkyler granskats
 • Engångskostnader i samband med förvärv tynger resultatet
 • Förvärvet av VR Track väntas slutföras tidigt januari 2019
 • NRC + VR Track ger en bättre räckvidd och tillväxtplattform

Slutsats

Även bra bolag har dåliga kvartal. Kvartalet blev en klar besvikelse i spåren av den svaga utvecklingen på den svenska sidan. Utsikterna inför 2019 emellertid mycket ljusa och det syns i aktiekursen.

Rörelsen är redo för att skalas upp samtidigt som den underliggande marknaden väntas växa vidare i snabb takt, vilket skapar möjligheter för NRC. Enligt prognoser från Transportstyrelsen väntas exempelvis fem spårbyten äga rum i Sverige under 2019 och det ger starka stöd till NRC.

Aktien behålls därför tills vidare med en oförändrad vikt, trots ”kallduschen” i tisdags.

wysiwyg_image

Loomis

Kort kommentar Q3-rapporten

 • Loomis presenterade sin Q3-rapport den 2 november
 • Bolaget rapporterade helt i linje med våra förväntningar
 • USA fortsätter att agera draglok för koncernen, medan Europa agerar sänke
 • Marginalresan har varit mer skakig i år, men tesen är alltjämt intakt
 • Aktien är fundamentalt billig och den låga prislappen är omotiverad
 • Sammantaget visade Loomis - återigen - varför bolaget är ett toppinnehav
wysiwyg_image

Lundin Petroleum

Kort kommentar Q3-rapporten

 • Lundin Petroleum presenterade sin Q3-rapport den 7 november
 • Såväl intäkter, kassaflöde och resultat överraskade på uppsidan
 • Utvinningstakten kom emellertid in något under förväntan
 • Marknaden hade svårt att tolka rapporten med tvära kast som följd
 • Initialt föll aktien kraftigt, för att därefter återhämta fallet och stiga
 • Som vi skrev i analysen i tidningen förväntas nästa år bli något av ett mellanår för koncernen i termer av produktions- och utvinningstakt
 • John Sverdrup-fältet dras igång först i slutet på 2019, vilket gör att tillväxtkomponenten på den nedersta raden därmed blir helt beroende av ett nyckfullt oljepris
 • Marknaden är dock framåtblickande och dynamiken är kortsiktigt svårbedömd
 • Positionen behålls, men hålls under uppsikt till nästa vecka
wysiwyg_image

Semafo

Kort kommentar Q3-rapporten

 • Som befarat kom Semafo med en ny dyster rapport, om än med vissa ljuspunkter
 • Den sekundära fyndigheten drog igång kommersiell brytning i slutet av kvartalet
 • Q4 har definitivt potential att bli bättre med full produktionskapacitet på plats
 • Aktien är helt beroende av ett stigande guldpris för att kunna komma tillbaka
 • Koncernen har svårt i rådande läge med ett lågt guldpris och höga dieselkostnader
 • Mana-gruvan fortsätter också uppvisa svaghetstecken och bryta låghaltig malm
 • Säkerhetsläget i Burkina Faso, särskilt i de östra delarna av landet, är osäkert
 • Sammantaget har inte investeringstesen infriats och tålamodet är på väg att ta slut

Nedan finner ni portföljen i sin helhet

wysiwyg_image

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Portföljen är fiktiv och syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.