Aktiespararna

ProstaLund- Utvecklar och växer internationellt!

Av Redaktionen
2 februari 20185 min lästid

ANNONS innehåll från Prostalund: I Sverige drabbas ungefär 80 procent av alla män över 80 år av godartad prostataförstoring. Med sin framgångsrika behandlingsmetod CoreTherm växer nu Lundabaserade ProstaLund internationellt.

Hur fungerar CoreTherm och hur skiljer sig metoden mot traditionella behandlingar?

- CoreTherm skiljer sig på flera sätt gentemot den traditionella TURP-behandlingen (TransUretal Resektion av Prostata) berättar Hans Östlund, VD på ProstaLund sedan juni 2016.
Vid TURP ryggbedövas eller sövs patienten och den överflödiga vävnaden hyvlas bort från prostatan. Efteråt behöver patienten vårdas 2-3 dagar på sjukhus. Eftersom anestesi används betyder det att högriskpatienter inte kan behandlas med denna metod. Utöver att denna grupp inte lämpar sig för behandlingsmetoden är den också dyr då det krävs operationssal och vård på sjukhus i flera dygn förklarar Hans.
CoreTherm går ut på att prostatavävnaden som trycker på urinröret värms upp till sådan temperatur att cellerna förstörs och försvinner. Metoden fungerar bra på högriskgrupper eftersom patienter enbart lokalbedövas vid behandling. Behandlingen tar bara tio minuter och ingen vård på sjukhus behövs efteråt, vilket uppskattas av många patienter. Det innebär också att CoreTherm bara kostar hälften så mycket som TURP att utföra. Incitament att välja vår behandling finns med andra ord både hos patienter och sjukhus. CoreTherm har använts framgångsrikt vid behandling av fler än 50 000 patienter.

Vilka marknader finns ni på?
- År 2002 fick vi marknadsgodkännande från FDA i USA och CoreTherm rekommenderas av bland annat American Urology Association och svenska SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering). På de svenska, nordiska och amerikanska marknaderna har vi en egen försäljningskår och i flera europeiska länder arbetar vi med distributörer berättar Hans.

Vilka möjligheter ser ni för expansion?

- Bara i Sverige finns det idag cirka 170 000 män som äter läkemedel mot förstorad prostata, det finns också en omfattande kö till kirurgiska ingrepp. Nyligen fick vi underhandsbesked om att CFDA i Kina (China Food and Drug Administration) har beslutat att godkänna CoreTherm, vilket öppnar upp enorma möjligheter. På den amerikanska marknaden kommer vi att nischa vår produkt för att vara mer framgångsrika. Under 2018 kommer fokus ligga på lanseringen av en uppdaterad version av CoreTherm och CE-märka denna. Målsättningen är att under 2019 ha en dubblerad patientvolym på årsbasis i Skandinavien.

ProstaLund kommer fortsätta att stödja klinisk forskning kring metodens effekt på immunförsvaret och prostatacancer, där behandlingen eventuellt kan motverka utvecklingen av prostatacancer. Målsättningen är att presentera data under 2018.

- Vid positiva resultat kan CoreTherm-metoden komma att tillföra ett ökat medicinskt värde för patienter med godartad prostataförstoring och öka användningen inom sjukvården. Det skulle markant påskynda bolagets marknadsexpansion, säger Hans.

Har ni några konkurrenter?
- CoreTherm har utvecklats under 20 års tid och är en evidensbaserad och kliniskt dokumenterad metod vilket är unikt på marknaden. Våra konkurrenters metoder inte är lika beprövade och verifierade. En stor skillnad är också att de inte använder en temperaturmätare under ingreppet - att kunna reglera värmen är viktigt då det skiljer sig mellan patienter vilken värmenivå som krävs för att få bort all vävnad. Dessutom är det bara vi som lokalbedövar prostatakörteln för att minska smärta och stoppa blodflödet.

Vad kommer ni att använda emissionskapitalet till?
- För att kunna finansiera marknadslanseringen av den nya versionen av CoreTherm och växa på befintliga och nya marknader genomför vi nyemissionen. Likviden ska finansiera CE-märkningen av den nya versionen och utöka våra insatser i Skandinavien och Kina, vilket tror vi möjliggör en snabbare internationell expansion. Bolaget beräknas nå break-even under 2020

Faktaruta:

Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2018
Pris per aktie: 3,80 kr
Pre-money värdering: Cirka 39 MSEK
Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 2 424 513 aktier, motsvarande högst 13 013 149,40 SEK.
Teckningsåtaganden: Cirka 39 procent av det totala emissionsbeloppet

Fullständig information går att hitta här.
ProstaLunds aktie är noterad på AktieTorget och har kortnamnet PLUN.

ANNONS innehåll från Prostalund

Text: Prostalund AB

Dela med dig