Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

Ränta-på-ränta: Det åttonde underverket

wysiwyg_image

Det är ingen slump att Albert Einstein kallat ränta-på-ränta för ”världens åttonde underverk”.
Att förstå ränta-på-ränta-principen är grunden för varje framgångsrik investerare.
– 2 procent i högre kostnader gör att man missar 30 procent av slutresultatet på 20 år, säger Per H Börjesson, huvudägare i investmentbolaget Spiltan och författare med inriktning på sparande.

Att förstå och dra nytta av ränta-på-ränta-principen är en av de mest effektiva metoderna för att öka sitt sparkapital över tid.

Det är inte för inte som fenomenet kallats för ”världens åttonde underverk”, ”den mäktigaste kraften” i universum och ”den största matematiska upptäckten någonsin”, av Albert Einstein.

”Den som förstår ränta-på-ränta tjänar på det, den som inte förstår betalar för den”, lär Einstein ha sagt.

Ränta-på-ränta-effektens uppsida går ut på att varje procentuell ökning av exempelvis en aktie påverkar nästkommande ökning på ett sätt som gör att ökningen accelererar kraftigare och kraftigare varje gång. Denna sortens ökning kallas exponentiell och är matematiskt den snabbast växande sortens ökning. Vad detta innebär är att en insättning av en någorlunda liten summa, med en svagt uppåtgående kurs, med tiden blir stor.

wysiwyg_image

Men det finns ett krux. Det är att krävs tålamod för att för en aktieplacering ska växa.

Grafen illustrerar en krona som konstant växer med 7 procent varje år.

Med tiden tjänar du mer och mer

Att räntan är konstant kan man tro betyder att ökningen i kapital är densamma tiden ut. Men det stämmer inte. Lutningen för alla punkter på kurvan blir brantare och brantare med tiden vilket medför att du med tiden tjänar mer och mer pengar. Kronan man satte in i början har växt med 100 procent på 10 år. Efter 34 år har kronan växt med 1 000 procent. Exemplet visar hur viktigt det är att vara långsiktig. Du kommer inte hitta en aktie med en ökning som är konstant men du kan hitta en aktie med en positiv trend. Studeras den rätt och köps vid rätt tillfälle så kan avkastningen fortfarande vara väldigt stor.

Baksidan av ränta-på-ränta-effekten är naturligtvis att skulder växer enligt samma principer.

Ett lån med hög ränta kan växa till stora skulder med tiden. Det är därför viktigt att inte låna i onödan och betala av sina lån så snabbt som möjligt.

För investerare är det också viktigt att hålla koll på avgifter och andra kostnader som minskar ränta-på-ränta-effekten, inte minst när man väljer mellan olika fonder.

– Finansbranschen tar betalt i procent av förvaltat kapital som inte låter så farligt. Men till exempel 2 procent i högre kostnader gör att man missar 30 procent av slutresultatet på 20 år, säger Per H Börjesson, huvudägare i investmentbolaget Spiltan och författare med inriktning på sparande.

"Framtida vinnare är vinnare redan i dag"

Betydelsen av små procentuella förändringar blir med tiden långtifrån marginella eftersom kapitalet kommer vara mindre än det hade potential att vara – samt att ökningen i sig inte sker med samma hastighet som den hade kunnat göra.

Vid val av aktier är det viktigt att ta hänsyn till potentiell kursutveckling, alltså hur kursen kan se ut om en månad, fem eller tio år. Investerar man en större summa pengar i en aktie är det väsentligt att man kan något om företaget och håller i någon information om hur deras affärer kommer de ut inom framtiden. Det är en stor faktor för vinstutvecklingen. Det ideala för en aktieägare är att aktierna som investeras i växer kontinuerligt och för att det ska hända krävs det att företagen kontinuerligt utvecklas.

 – Framtida vinnaraktier tenderar att vara vinnare redan i dag. Bolagen är bevisat lönsamma, affärsmodellen fungerar, rörelsen växer på flera marknader och drivs av en duktig ledning som har skördat framgångar i andra företag. Ägarstrukturen är en annan framgångsfaktor. Kompetenta och aktiva ägare gör en stor skillnad, säger Christoffer Ahnemark, analytiker på Aktiespararen.

wysiwyg_image

Coca Colas kursutveckling. Källa: Suredividend.com. 

Aktiekurser rör sig ofta upp och ner över tiden. Det brukar löna sig att vara långsiktig.

Coca-Colas kurs är bra exempel. I början av 1995 märkte folk att kursen började skjuta uppåt vilket ledde till att många köpte. Sedan började aktien sakta men säkert sjunka och denna trend höll i åtta år. Många investerare blev rädda för att förlora pengar de tjänat på kurslyftet och sålde sina aktier. Därefter började dock kursen ta fart igen. De som drog sig ur så fort kursen började sjunka gick ut med en vinst cirka 10 gånger pengarna vilket inte är lite. Men de som höll ut tjänade 15 gånger vad de gick in med och utöver dussin eller hundratals aktier kan kapitalet summeras upp till ett markant värde.

När ska man ge upp och sälja när en aktie faller?

– Det är en svår fråga som varierar från fall till fall. En svag kvartalsrapport är till exempel inte hela världen, det inträffar i även de bästa bolagen. Ta ett djupt andetag och reflektera över om problemen i bolaget är tillfälliga eller permanenta. Den långsiktiga kurstrenden säger en hel del om marknadens syn på saken. Har du missat något väsentligt som marknaden ser? Var ödmjuk, ingen sitter inne med facit, säger Christoffer Ahnemark.

Hur långsiktig ska man vara?

 – Aktiesparande är ett maratonlopp och inte en sprint. Långsiktighet (tre till fem år eller mer) är en grundförutsättning för ett positivt utfall över tid. Utöver den långsiktiga grundportföljen går det naturligtvis att ha en mer kortsiktigt orienterad depå, där mer exotiska teman testas. Huvuddelen av sparandet bör emellertid ha en långsiktig orientering och Aktiespararnas gyllene regler bör alltid finnas i bakhuvudet, säger Christoffer Ahnemark.

Fakta:

Formeln bakom ränta-på-ränta

Här är den magiska formeln bakom det åttonde underverket.

y=C·a^x

C är ditt startvärde, kapitalet som först sätts in på aktiespararkontot. a är din förändringsfaktor, en förändring i procent skrivet i decimalform. x är tiden i år du sparar dina pengar, och y är det totala värdet du har kvar efter angiven tid.

Exempel:

1 000·1,07^10 = 1 967

Erik sätter in 1 000 kronor på en aktie som växer med i genomsnitt 7 procent varje år. På tio år har Eriks 1 000 kronor växt till nästan 2 000 kronor, värdet på innehavet har fördubblats, med andra ord. Väntar han med att sälja i tio år till med en lika stadig ökning kommer hans kapital växa till 3 870 kronor, ytterligare en ökning på nästan 100 procent. Den totala ökningen blir på runt 400 procent.

Fakta:

Här är Aktiespararnas sju gyllene regler

  • Sätt ett långsiktigt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder. Realistiska mål anpassade efter dina omständigheter är enklast att uppfylla. Alla framgångsrika aktieägare, med få undantag, har haft en mycket långsiktig plan med sitt sparande och sina placeringar.
  • Investera regelbundet. Det ideala hade varit att köpa när aktiemarknaden är i bottenläge och sälja när den är på topp. Men om man i stället köper regelbundet kommer ens vinster och förluster att jämnas ut, vilket medför en lägre risk.
  • Kontrollera riskerna. De två typerna av risker på börsen kallas för bolagsrisk och marknadsrisk. Bolagsrisken kan hanteras med att äga flera olika aktier. Aktiespararna rekommenderar att man äger 10-15 stycken. Görs detta minskar risken. Marknadsrisk handlar om hur aktiemarknaden i helhet kan gå sämre under en period. Detta hanteras genom att ha placeringar på olika håll och inte enbart i aktier.
  • Var försiktig med belåning. Att låna pengar för att investera i aktier kan generera en stor vinst men även en stor förlust. Planerar man att låna pengar är det därför viktigt att man är medveten om summan man är skyldig att betala tillbaka.
  • Håll dig informerad och följ inte råd okritiskt. Om man äger aktier i ett bolag äger man en del i ett bolag. Det är därför viktigt att hålla sig informerad om vad bolaget sysslar med. Håll dig informerad och läs årsredovisningar och delårsrapporter. De är offentliga.
  • Gör din egen analys. Ingen går till en matbutik och plockar åt sig varor på måfå. Samma princip bör appliceras på aktieinvesteringar. En analys innebär att man väljer ut vissa uppgifter om företag som går att jämföra med andra. På så sätt kan man hitta kursvinnare.
  • Sätt upp regler för när du ska omplacera. Du behöver inte följa alla bolagets upp- och nedgångar. I stället kan du utveckla en rutin för när du ska omplacera. Har du exempelvis en sorts aktie som utgör mer än 20-25 procent av din portföljs värde? En annan regel kan vara att sälja en aktie så fort den har sjunkit mer än 25 procent för att förhindra ytterligare förlust.

Missa inga spännade råd, tips eller artiklar om börs, aktier och sparande. Bli medlem i Aktiespararna här!

Författare Emil Kahi