Aktiespararna

Rapport från NIBE årsstämma 2023

Av Bolagsbevakningen
22 maj 20234 min lästid
NIBE har hållit Årsstämma 2023 i Markaryd i den egna nybyggda värmepumpsfabriken.

En riktig folkfest i Markaryd - en examensdag med deltagarrekord - då närmare 1 300 aktieägare fanns på plats.

I sitt VD-tal framförde Gerteric Lindquist att 2022 blev ett stabilt år - då delmålet på 40 miljarder passerades för NIBE.

”2022 har varit ett år med utomordentligt stark efterfrågeutveckling inom alla våra tre affärsområden men också ett år med stora utmaningar vad gäller material- och komponentbrister som skadat vår leveransförmåga.

Tack vare alla goda interna krafter har vi trots detta lyckats skapa en kraftig organisk tillväxt och uppfyllt vårt delmål att omsätta 40 Miljarder senast 2025 redan 2022. Vårt nästa delmål är nu att omsätta 80 Miljarder helst 2026 och senast 2029.”

Omsättningen passerade 40 Miljarder kronor, en ökning med hela 30 %, varav 26,5 var organisk.

Rörelseresultatet ökade med hela 31,2 % (Företagets mål 20 %) , och rörelsemarginalen förbättrades till 14,7 % (Företagets mål 10 %).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,614 Miljarder.

VD Gerteric Lindquist säger att stjärnorna står rätt för NIBE:

"Det är sannolikt få företag och dess medarbetare förunnat att som vi fått uppleva den euforiska känslan av att befinna sig på rätt plats, vid rätt tidpunkt med rätt sortiment och med en synnerligen aktuell och djupt förankrad vision.

Detta innebär att alla våra tre affärsområden numera är helt rätt positionerade inför den gigantiska och helt nödvändiga omställning av vårt samhälle som nu tagit ordentlig fart och som förväntas öka takten ytterligare under de kommande åren.

Tänk vilken drömposition som vi till slut uppnått efter alla års slit. Så nog finns det fog att vara lite euforiska. Att vi mot denna bakgrund ställt upp 80 MIljarder kronor i omsättning som nästa delmål, helst redan 2026, känns därför väldigt naturligt".

Årsstämman fastställde Resultat- och Balansräkningar, beslöt om utdelning om 0:65 kronor per aktie.

Därefter gavs styrelse och VD ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Jenny Larsson, Gerteric Lindquist, Hans Linnarsson, Anders Pålsson, Eva Karlsson och Eva Thunholm. Till styrelseordförande omvaldes Hans Linnarsson.

Årsstämman beslöt vidare om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier upptill högst 10 % av utestående aktier.

Aktiespararnas bolagsbevakare Jan-Åke Karlsson tackade för ett färgstarkt och innehållsrikt VD-tal och berömde även Årsredovisningen med Hållbarhetsredovisning.

Aktiespararnas tre kärnfrågor framfördes, där den fulla återgången till fysisk årsstämma uppskattades.

Fråga om varulagrets kraftiga tillväxt besvarades av VD med att ett utökat varulager krävs för att kunna bemöta den växande efterfrågan…

Aktiespararna noterade att antalet aktieägare i bolaget stigit kraftigt och nu är uppe i hela 130 000.

Aktiespararna framförde tack till bolaget för aktiv medverkan i såväl fysiska som digitala aktieträffar/aktieevent.

Aktiespararna konstaterade också att NIBE nu med ett marknadsvärde på 230 Miljarder SEK är lika stora som H&M och rejält större än Ericsson.

Sammanfattning av årsstämman är att samtliga beslut fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Efter årsstämman inbjöd bolaget till förtäring i de egna nybyggda lokalerna i Markaryd.Dela med dig