Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-19

Rapportanalys: Kontorsdöden ett minne blott?

wysiwyg_image

Aktiespararnas börsexpert Cristofer Andersson kommenterar två av morgonens rapporter, idag med fokus på två populära fastighetsbolag.

Idag, tisdagen den 19 oktober, rapporterade såväl Kungsleden som Castellum, två som snart kan vara ett och samma bolag. Svenskar är kända för att alltid vilja prata väder, men frågan är om inte fastigheter och kostnader relaterade till dessa knaprar in? Bostadsrätt eller hyresrätt? Kontorsdöd? Reglerade eller inte reglerade hyror? Storstäder eller landsbygd?

Frågorna är många och idag fick vi uppdaterade svar på de som bolagens lämnade i somras, under Q2-perioden. Är hyresfastigheter attraktiva? Har kontorsdöden återkommit, eller består den påbörjade renässansen?

Läs även: Budet på SOBI är för snålt

Kungsleden i god form

Kungsleden rapporterar ett starkt kvartal där bland annat förvaltningsresultatet ökade med 7 % till 1004 Mkr (940). Nyuthyrningen uppgick till 165 mkr (101) och nettouthyrningen till 33 (12). Utöver detta har bolaget lyckats omförhandla nya hyresavtal, men även tagit in nya och dessa motsvarar ett värde om 190 mkr (182). Det viktiga substansvärdet, EPRA NRV, ökade till 109,10 kr per aktie (98,45).

Efter positiva orealiserade värdeförändringar om drygt 1 693 mkr och investeringar om 869 mkr, visar kvartalsrapporten att fastighetsvärdet per den 30 september uppgick till 43 182 mkr (40 718).

"Vi ser goda utsikter framåt.”

De positiva siffrorna talar sitt tydliga språk att Kungsleden med sina hyresrätter är i god form. Positiv är även av VD, Briljana Phersson, som i sitt VD-ord skriver ”Den ekonomiska tillväxten i Sverige i år väntas bli den starkaste på flera decennier. Det skapar en god efterfrågan på kommersiella lokaler i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Transaktionsmarknaden fortsätter att vara rekordstark. Vi ser goda utsikter framåt.”

Vidare lyfter Phersson fram att bolaget står starkt med sina hyresavtal, sin starka pipeline och sina fastigheter i attraktiva lägen, såväl mot storstäder som mot tillväxtorter. Beträffande kontorsdöden finner VD ingen som helst substans för, utan är tydlig med att ”transaktionsmarknaden är mycket stark med rekordhög efterfrågan på kontor, lager, industri och logistik till historiskt låga avkastningskrav.

Detta ihop med högre hyror och driftnetton i vår fastighetsportfölj bidrar till en positiv värdeökning om 1 693 Mkr.”

wysiwyg_image

Castellum

Även Castellum, som den andra augusti lade ett bud på Kungsleden och vars acceptansperiod löper ut den 29 oktober, lät öppna böckerna idag.  Siffrorna var i linje med förväntningarna, men med ett något svagare förvaltningsresultat, vilket landade på 2 503 MKr (2 588), eller 9,14 kr/aktie (9,48), och motsvarar en minskning om -4 %. Värdeförändringar på fastigheterna, vilka hos Kungsleden var starka, uppgick till 4 531 mkr (816) och på derivat till 191 mkr (-212). Periodens resultat uppgick till 7 064 mkr (2 549), motsvarande 25,79 kr (9,33) per aktie och det viktiga EPRA NRV uppgick till 230 kr (200) per aktie, en ökning med 15 %.

Läs även: Tänk till vid varje investering

Rapportsiffrorna visar även att Castellum ökat sina nettoinvesteringar från 1 996 till –3 374 mkr, varav 8 846 mkr (317) avsåg förvärv, 2 488 mkr (1 800) ny-, till- och ombyggnationer och 14 708 mkr (121) försäljningar. Därtill har investering skett i det noterade fastighetsbolaget Entra om 11,7 miljarder kr.

Framtidsoptimism även här

Precis som Kungsledens VD Briljana Phersson andas även Castellums tillförordnade VD, Jakob Mörndal, optimism: ”Vår underliggande affär är stark och vi upplever en bra hyres- och fastighetsmarknad, vilket inte minst vår nettouthyrning och starka värdeutveckling sista kvartalet vittnar om.”

Förutom att lyfta fram de möjligheter som kommer att uppstå efter sammanslagningen mellan Castellum och Kungsleden presenterar Mörndal, som är noga med att säga att hans tid som tillförordnad VD kommer vara mycket kort, marknadskommentarer. ”I Stockholm och Malmö har vakansgraderna för kontor i CBD stabiliserats. På kort sikt är utbudet av nybyggnationer fortsatt begränsat och huvudsakligen redan uthyrt på förhand.”

Detta är inte exklusivt för den svenska huvudstaden, utan samma tongångar är gällande i såväl Köpenhamn som Helsingfors. ”I Finland uppgick transaktionsvolymen till ca 4,4 mdr EUR (ca 3,4) under januari–september 2021. Bland investerare råder stor efterfrågan på de mest attraktiva objekten och avkastningskravet för kontor i CBD i Helsingfors bedöms uppgå till 3,4 %, vilket är ungefär i nivå med Stockholm.

Även om det återstår rapporter från flera fastighetsbolag visar Castellum och Kungsleden, men även Plazer, att fastighetsmarknaden, kontoren och tillväxten fortsätter. Inflationen kommer att vara ett spöke under kommande år, vilket b.la. Mörndal lyfter fram i rapporten, men den stora och mer aktuella frågan för de avhandlade bolagen är hur det kommer att bli efter sammanslagningen.

Om detta ämnar vi på Aktiespararna återkomma och till dess kan vi konstatera att det var lugnande rapporter från två fastighetsjättar.

/Cristofer Andersson

Författare Redaktionen