Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-21

Rapportanalys: Stark, starkare, Investor

wysiwyg_image

Aktiespararnas börsexpert Cristofer Andersson kommenterar det folkkära Investors bokslut för det fjärde kvartalet.

Bland de första att släppa sina rapporter för det fjärde och sista kvartalet för räkenskapsåret 2021 är Investor och då det har varit ett minst sagt intressant år för såväl investmentbolaget i sig som för dess innehav var det med spänning som VD, Johan Forssells, ord lästes.

Förra året presenterade bolaget stabila siffror och visade ännu en gång att gammal är äldst bland de svenska investmentbolagen.

Frågan är om detsamma gäller även denna gång? Har de genomfört några transaktioner, vilket de inte hade under Q3? Och vad säger Forssell om framtiden?

Under det fjärde kvartalet levererade Investor en totalavkastning på 21 % (2) och det justerade substansvärdet från samma period föregående år ökade från 178 kr till 248 kr, en ökning med 39,3 %.

Om hela räkenskapsåret för 2021 summeras går det att konstatera att Investor ännu en gång visar just att gammal är äldst – under 2021 levererade man, inklusive utdelningar, en totalavkastning på 55 %, vilket ska ställas mot SIRX 39 %.

”Minskar skuldsättningen”

Ytterligare ett styrketecken är hur Investor fortsätter att banta ned sin skuld. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2020 uppgick nettoskuldssättningsgraden till 3,5 %, medan den nu, per den 31 december 2021, hade minskat till 1,9 %. Bruttokassan uppgick till 23 955 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,8 år per den 31 december 2021.

Investors kursgraf senaste året

wysiwyg_image

Slutligen annonserades det att styrelsen föreslår en uppdelad utdelning på totalt 4 kronor, där 3 kronor ska delas ut i maj 2022 och 1 krona i november 2022. Ökningen från utdelningen för 2021 motsvarar 14 procent, vilket är över det historiska snittet. Ska det tolkas som ett tecken på att Investor dels står robust, dels ser framtiden an?

Stark tillväxt från de noterade bolagen

Då det tidigare främst har varit den onoterade delen som drivit tillväxten är det denna gång de noterade bolagen och EQT som står för den starka tillväxten. De noterade innehaven levererade en avkastning om 11 % och värdet för investeringarna i EQT steg med hela 30 %.

Mölnlycke, som under Q3 redovisat en omsättningstillväxt om -16 %, fortsatte sin negativa utvecklingstrend och under Q4 var siffrorna än lägre, nämligen – 26 %. Förklaringen, skriver VD Forssell, är att bolaget ”påverkades avsevärt av det betydande bidraget från covid-19-relaterade kundkontrakt inom skyddsutrustning undet det fjärde kvartalet 2020 medan bidraget var noll under det fjärde kvartalet 2021.

Omsättningen inom Gloves påverkades negativt av ett tillfälligt covid-19-relaterat produktionsstopp. Wound Care växte 8 procent organiskt i konstant valuta med stark lönsamhet.”

Under det tredje kvartalet genomförde Investor inga transaktioner. Man skrev även att man var försiktigt positiv, men ödmjuka inför en utmanande tid. Om detta fick de rätt, för corona har ännu en gång tagit platsen som en joker på marknaden. Under det fjärde kvartalet har Forssell och hans team investerat 1 miljard kronor i Eriksson, vilket är den första ökningen sedan det första kvartalet 2020.

Sobi-budet

Beträffande det tidigare budet på Sobi, vilket Investor ställde sig positiva till men som sedan drogs tillbaka skriver Forsell: I december drogs budet på Sobi, vilket vi gett vårt stöd till, tillbaka. Som huvudägare fokuserar vi nu på att skapa långsiktigt värde.

Fokus på bolagen

Precis som Forssell avslutade förra rapportens VD-ord betonar han ännu en gång att det inte råder någon brist på utmaningar och osäkerhet. Förutom flaskhalsar och leveransstörningar accentuerar Forssell även de geopolitiska utmaningarna samt den kraftigt stigande inflationen. Emellertid visar Investor att man har fokus dit fokus ska riktas – på bolagen.

”I vår portfölj har vi framgångsrika företag med ledande positioner på attraktiva marknader som leds av mycket kompetenta personer.

Därtill har vi en stark finansiell ställning som ger oss möjlighet att tillvarata attraktiva möjligheter. För att framtidssäkra våra företag och maximera värdeskapandet fokuserar vi på de prioriterade områdena hållbarhet inklusive energiomställningen, innovation, digitalisering samt successionsplanering och kompetensutveckling.”

Slutsats

Det är inget annat än ett starkt fjärde kvartal och ett ännu starkare räkenskapsår som Investor presenterar och man ger fog för varför man är ett av Stockholmsbörsens mest ägda bolag bland småspararna. Om framtiden vet vi inget, men vi vet att Forssell och hans kamrater står starka, robusta inför vad framtiden bär i sitt sköte.

/Cristofer Andersson

Författare Redaktionen