Aktiespararna

Rapportintensiv vecka skapar köplägen

20 februari 20204 min lästid
Korta portföljen.
Här är den senaste uppdateringen av Korta Portföljen (vecka 8).

Allmän reflektion

Ett par intensiva dagar ligger bakom oss.

Rapportsäsongen både ger och tar.

Medcap har exempelvis rusat efter sitt solida bokslut. Medicover och Lindab likaså. GHP och VBG har – å andra sidan – handlats ned med flera procent. Elos Medtech rasade initialt, men kom snabbt tillbaka.

Så länge vinnarna stiger mer än vad förlorarna tappar är nettot positivt.

Och det är det än så länge, men nedgången i enskilda case är självklart en besvikelse och frustrerande på en och samma gång. Ibland är det dock viktigt att lyfta perspektivet.

Det ballar ur

Riskklimatet är sammantaget extremt positivt för tillfället och börsuppgången ser i det närmaste orubblig ut. Många bolag har också fullständigt exploderat på uppsidan senaste veckorna.

På bara tre månader finner vi flertalet bolag som stuckit iväg över 60 procent. Visst, fundamenta ser bra ut men viss höjdrädsla infinner sig samtidigt i dessa närmast paraboliska uppgångarna.


Utveckling för Tomra, Medcap, EVO, Sinch och Embracer senaste tre månaderna.

Intressant är också att notera att mycket kapital har allokerats till mer lågvolatila och defensiva aktier sedan coronaviruset, vilket föranlett ett än större värderingsgap mellan defensiva och cykliska aktier. Och ser vi till spreaden mellan momentumaktier och värdeaktier är den på historiskt extrema nivåer. Och då har ändå bankerna kommit tillbaka.

Med det sagt, nu över till veckans förändringar i portföljen

Oncopeptides

 • Vi väljer att sälja innehavet i Oncopeptides till kurs 141 kronor per aktie
 • Aktien svänger kraftigt och vi ser ett bra läge att låsa in vinsten
 • Bolaget har stora ambitioner och ljusa utsikter, men dagens rapport riskerar att pressa kursen ett tag till. Kvartalsbränningen är betydande och studierna kostar
 • Tekniskt ser det dessutom ut som att aktien mycket väl ska börja handlas i den tidigare konsolideringen mellan 140 kr och 115 kr
 • Totalavkastningen på placeringen kan summeras till 11 procent

GHP Speciality Care

 • GHP kom med en ljummen rapport under gårdagen
 • Avvikelsen beror främst på en förändrad intäktsperiodisering i International samt offensiva kostnadsökningar för en ny, större klinik i Stockholm
 • Grundcaset är i allt väsentligt intakt och utsikterna inför 2020 är fortfarande ljusa; både vad gäller tillväxt, värdeskapande nya kontrakt och lönsamhet
 • Vi ser därför veckans nedgång som ett läge att fylla på mer
 • 2321 aktier köps till kursen 17,30 kronor och snittinköpskursen justeras därför upp till knappa 14 kronor
 • Totalvikten i portföljen uppgår till 7,6 procent efter förändringen

Portföljen ser nu ut enligt följande


Om Korta Portföljen

Vill du också få Korta Portföljen-inläggen i realtid? Ta del av Aktiespararnas Premiummedlemskapet och signa upp dig för Messenger-tjänsten här

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Portföljen är fiktiv och syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Dela med dig