Du är här

2017-10-26

Rapportturbulens i portföljen

wysiwyg_image

Allmän reflektion

I vanlig ordning är rapportfloden intensiv och flera bolag presenterar sina kvartalsrapporter på samma dag - ofta vid samma tidpunkt. Bara idag har vi exempelvis sett rapporter från storbolag som exempelvis Nordea, ABB, JM, Fingerprint, Essity och AAK.

Informationen är vanligen kursdrivande och stora rörelser är därför att räkna med. Portföljbolagen som ingår i Korta Portföljen är inget undantag från denna regel och det har varit rejäla kurssvängningar i portföljen. Dessvärre har de negativa svängningarna varit mest framträdande denna rapportsäsong.

Portföljbolagens rapporter

Fönsterbolaget Inwido kom in något under förväntan och aktien handlades initialt ned 9 procent. Sedan dess har kursen återhämtat sig något och aktien handlas kring 88 kronor.

Kortsiktiga affärer är alltid svåra och sett i backspegeln blev inte tajmningen optimal på Inwido-köpet. Men resultatavvikelsen berodde samtidigt på produktionsstörningar som bedöms vara åtgärdade under det fjärde kvartalet. Själva rörelsen utvecklas fortsatt positivt, även om oron för bostadsmarknaden kvarstår. Vi behåller aktien.

Samma mönster ser vi nätmäklaren Avanza. Efter rapporten trycktes aktien ned mot 300 kronor, men har därefter återhämtat delar av det stora fallet. I spåren av kursnedgången har även insynspersoner passat på att öka på sina innehav i bolaget – vilket brukar vara ett gott tecken.  Vi skrev en längre rapportkommentar om Avanza förra veckan, vilket du finner här.

Återvinningsbolaget Tomra Systems, som är världsledande på pantmaskiner, kom in något svagare än vad vi hade räknat med. Omsättningen steg förvisso med 8 procent, men resultatet försämrades på grund av högre kostnader kopplade till offensiva satsningar i sydöstra Australien. Från den 1 december kommer bolaget ha sin första installation på plats och mer än 800 pantmaskiner planeras att installeras i Australien.

Enligt vår mening är kostnadsökningen godartad och något som väntas driva intäktsströmmen framöver. De offensiva satsningarna kommer dock medföra en hel del kostnader i det kortsiktiga perspektivet, men bra saker tar tid.

Vi gillar fortsatt norska Tomra och ser kursnedgången som följt i spåren av rapporten som ett köpläge och ökar således på positionen i bolaget. Innehavet är nu portföljens näststörsta position med en portföljvikt på 8,8 procent.

Danska ägg- och fruktkartongsbolaget Hartmann kom också med en ”mjuk” vinstvarning sent igår. Koncernen preciserade sin prognos för helåret 2017 och kommunicerar nu att omsättningen väntas uppgå till 2,2 miljarder danska kronor med en marginal på 11 procent och avkastning på investerat kapital på 16 procent. Detta kan jämföras med den tidigare prognosen på en omsättning i intervallet 2,2-2,3 miljarder danska kronor med en marginal på 11-12,5 procent och en avkastning på investerat kapital (ROIC) på 18 procent. 

Bakom justeringen är tillfälligt lägre tillväxt i Nordamerika och Europa med lägre kapacitetsutnyttjande och vinst som följd. Effekterna beräknas påverka efterfrågan under 2017 och första halvåret 2018.

Baserat på preliminära siffror kommunicerar Hartmann att omsättningen under det tredje kvartalet blev 557 miljoner danska kronor (482 miljoner under 2016) med ett rörelseresultat på 69 miljoner danska kronor (47 miljoner under 2016) motsvarande en rörelsemarginal på 12,4 procent mot 9,7 procent i fjol.

Sifforna visar att det inte är någon större fara under Q3. Men osäkerheten kring det fjärde kvartalet och framåt är större. Prognosen för nästa år, 2018, justeras också ned till en omsättning på 2,2–2,3 miljarder från tidigare 2,2–2,4 miljarder med en marginal på 11,5-13 procent från tidigare 12-14 procent.

Som vi har skrivit i tidigare inlägg av Korta Portföljen har vi hela tiden räknat med en omsättning och marginal i det lägre intervallet för 2017. Revideringen var därför väntad enligt vår mening. Marknaden blev dock besviken och aktien handlades ned kraftigt, dock rekylerade aktien upp idag.

På lite sikt bedömer vi att Hartmann ligger rätt i tiden och har en spännande tillväxtprofil. Det finns dock risk för fortsatt kurspress i det kortsiktiga perspektivet. Men vi väljer att vänta in rapporten som kommer den 14 november för att få bättre informationsunderlag. Tills vidare behåller vi aktien i portföljen.  

Men det finns även positiva aspekter i denna rapportsäsong.

Indutrade, som är portföljens största innehav, kom igår in med en odramatisk rapport i linje med marknadens konsensusprognos. Aktien har utvecklats starkt senaste tiden – men det gör även rörelsen. Koncernen lyckades öka vinsten per aktie med 24 procent under januari-september 2017 jämfört med samma period i fjol. Framöver ser det även bra ut och Indutrades industriella profil ligger helt rätt i konjunkturcykeln. Vi ökar på innehavet lite grann och aktien utgör nu 9 procent av portföljen.

Även friluftsbolaget Dometic kom under veckan in med en stark rapport. Det tredje kvartalet bjöd på en trevlig blandning av tillväxt och förbättrade marginaler. Resultatet per aktie förbättrades med närmare 44 procent under det tredje kvartalet jämfört med i fjol. Sett över niomånadersperioden har vinsten per aktie ökat med 15 procent jämfört med samma period i fjol. Baserat på rullande 12-månader handlas aktien till ett p/e-tal på 13,5x vilket vi finner attraktivt givet tillväxten bolaget genererar. Aktien har mer att ge och vi väljer att fylla på innehavet som nu utgör dryga 6 procent av portföljen.

Även dagligvarubolaget Axfood kom in med bra siffror och aktien steg cirka 6 procent på den rapporten. ICA Gruppen har ännu inte rapporterat - men sannolikt väntar hyggliga siffror även därifrån. 

wysiwyg_image

Om den kortsiktiga portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.