Aktiespararna

Rasar över 30% - efter tunga bakslaget i natt

Av Finwire/Redaktionen
24 maj 20234 min lästid
Ett av Embracers större strategiska samarbeten kommer inte att bli av. Det meddelar bolagets vd i småspararfavoritens kvartalsrapport som släpptes under onsdagsmorgonen.  Bolaget justerar nu ned sina prognoser för 2023/2024. Aktien rasar nästan 40% i den inledande handeln under onsdagsmorgonen. 

Gamingbolaget Embracer redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan men den organiska tillväxten var negativ. Det justerade rörelseresultatet var i linje med tidigare preliminär siffra. Bolaget justerar ned prognosen för innevarande räkenskapsår.

"Det har varit ett utmanande år som påverkades negativt av spelförseningar, svagare konsumentefterfrågan och svalt mottagande av vissa större lanseringar. Sent inatt blev vi informerade att ett större strategiskt samarbete som förhandlats under sju månader inte kommer att bli verklighet. Vi räknar nu med att generera ett Justerat EBIT mellan 7 – 9 miljarder SEK med förbättrad kassakonvertering under räkenskapsåret 2023/24 och goda tillväxtutsikter åren därefter", uppger vd Lars Wingefors.

Tidigare prognos för 2023/24 var 10,3-13,6 miljarder kronor.

Kvartalsrapporten i siffror

Omsättningen i fjärde kvartalet 2022/23 steg 78,6 procent till 9 356 miljoner kronor (5 238). Den organiska försäljningstillväxten var -4 procent.

Ebitda-resultatet blev 2 027 miljoner kronor (198), med en ebitda-marginal på 21,7 procent (3,8).

Rörelseresultatet blev -95 miljoner kronor (-967).

Justerat rörelseresultat blev 915 miljoner kronor (1 069), med en justerad rörelsemarginal på 9,8 procent (20,4). Siffran är i linje med bolagets vinstvarning från förra veckan.

Resultatet efter skatt blev 770 miljoner kronor (152), en ökning med 406,6 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 643 miljoner kronor (1 431).

Avtalet översteg 2 miljarder dollar i intäkter under sex år

Embracer beskriver i rapporten bakgrunden till det strategiska samarbete som inte blivit av. Förhandlingarna har tagit betydligt längre tid än ursprungligen beräknat efter att bolaget fick ett muntligt åtagande redan i oktober 2022.

"Det aktuella avtalet översteg 2 miljarder USD i kontrakterade utvecklingsintäkter under en period på sex år. Avtalet skulle ha täckt redan aktiverade kostnader för ett antal av spel med stor budget, men även bidragit till att förbättra förutsägbarheten för vinst och kassaflöde på både medellång och lång sikt under tiden för spelens utveckling", säger Lars Wingefors.

Embracer hade efterfrågat exekvering av avtalet innan offentliggörande av Q4-rapporten, men fick inatt ett negativt besked från motparten.

"Detta beslut var oväntat för ledningen och styrelsen i Embracer."

Embracer har fortsatt andra pågående diskussioner gällande ytterligare partner- och licensavtal men effekten av potentiella avtal ingår inte i den aktuella guidningen för innevarande räkenskapsår.

"Jag är övertygad om att vi kommer att uppnå betydande organisk tillväxt samt vinst och kassaflödesgenerering under helåret 2023/24", kommenterar Embracer-chefen.

Arbetar med effektiviseringsinitiativ

Av rapporten framgår vidare att Embracer arbetar med effektiviseringsinitiativ som kommer att presenteras framöver.

"Dessa ansträngningar kommer sannolikt att ha positiv effekt på vinstmarginaler och
kassaflödeskonvertering för räkenskapsåret 2023/24 och nå full effekt under räkenskapsåret 2024/25. Vi avser dra ner på aktiverade utvecklingsprojekt, samtidigt som vi fortsätter att investera för att växa våra etablerade, lönsamma och älskade titlar och varumärken. Vi kommer att lägga mindre tonvikt på tredjepartspublicering och externt utvecklade spel baserade på externa varumärken."

Den översyn som lanserades av styrelsen i Q2-rapporten i november pågår fortfarande.

Dela med dig