Aktiespararna

Ratos mer än dubblar nettovinsten

Av Finwire/Redaktionen
29 april 20242 min lästid
Jonas Wiström.
Bolagsgruppen Ratos redovisar en marginell ökning av omsättningen under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade och nettovinsten mer än fördubblades.

Omsättningen steg till 7 825 miljoner kronor (7 817). Den organiska försäljningstillväxten var -0,8%. Affärsområdena Construction & Services och Consumer uppvisade en organisk försäljningstillväxt på 2,4 respektive 2,7%, medan Industry uppvisade en negativ organisk försäljningstillväxt om -6,8%.

“Efterfrågan var något bättre än förväntat och samtliga affärsområden förbättrade sina resultat samtidigt som orderingången var god”, kommenterar Ratos vd Jonas Wiström.
Ebitda-resultatet blev 717 miljoner kronor (661), med en ebitda-marginal på 9,2% (8,5).

Ebita-resultatet blev 359 miljoner kronor (324), med en ebita-marginal på 4,6 procent (4,1).

Inom affärsområde Consumer, där storinnehavet Plantasjen ingår, blev ebita - 194 miljoner kronor (-213), med en ebita-marginal på -23,0% (-25,6).

“Plantasjen uppvisar försäljningstillväxt och förbättrat resultat under det första kvartalet som är det säsongsmässigt svagaste kvartalet under kalenderåret. Resultatförbättringen drivs av de högre försäljningsvolymerna, där påsken inföll i det första kvartalet, samt ett påbörjat besparingsprogram som kommer att fortlöpa under året”, säger Wiström.

Inom de andra affärsområdena Industry och Construction & Services stärktes ebita-marginalerna till 11,3% (11,1), respektive 6,9% (6,7).

Justerat ebita-resultat blev 359 miljoner kronor (324).

Rörelseresultatet blev 329 miljoner kronor (285), med en rörelsemarginal på 4,2% (3,6).

Resultatet före skatt var 176 miljoner kronor (90).

Resultatet efter skatt blev 125 miljoner kronor (57), och per aktie 0,06 kronor (-0,09).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -137 miljoner kronor (507).

"Vi är redo att agera när transaktionsmarknaden förbättras. Tills dess fokuserar vi på att fortsätta att öka resultat och kapitalavkastning i befintlig struktur med bl.a fler tilläggsförvärv", säger Wiström om utsikterna.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig