Aktiespararna
Annons

Redo att kommersialisera efterlängtad högeffektiv biokraftsteknik

20 juni 20234 min lästid
Med en unik biokraftsteknik med dubbelt så hög verkningsgrad traditionell kraftvärme ska Phoenix BioPower göra den förny- och reglerbara energikällan ekonomiskt gångbar. Nu tar bolaget språnget från att vara ett renodlat utvecklingsbolag till kommersialisering med en tydlig affärsmodell och siktet inställt på en första demoanläggning innan 2030.

Parallellt med den gröna omställningen spås den globala elanvändningen mer än dubbleras fram till 2050, samtidigt som användningen av fossilt kol och olja ska fasas ut. Det ställer nya krav på energiproduktionen om samhällen ska fortsätta fungera även om solen inte skiner eller vinden inte blåser.

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft. Medan traditionell kraftvärme omvandlar 25–30% av bränslet till energi, kan Phoenix BioPower med sin Biomass-fired Top Cycle-teknik (BTC) närmast dubbla verkningsgraden till upp till 55%. Det här skapar en förnybar energikälla som är ekonomiskt konkurrenskraftig, helt utan subventioner.

- När man hör ”grön omställning” tänker många på solceller och elbilar, men nyckeln ligger snarare i möjligheten att bygga ut vår produktionskapacitet. Om vi ska lyckas ta fram grönt stål, elektrobränsle och gröna insatsvaror till industrin, kräver detta en stor utbyggnad av dagens planerbara, och förnybara, energiproduktion. Lägg till att i princip allt vi har idag kommer att behöva bytas ut till 2050, så vi pratar enorma investeringar, säger Henrik Båge, vd på Phoenix BioPower.

Medan utbyggnaden av sol- och vindkraft pågår har frågan om kärnkraft återigen klättrat på agendan i spåren av höga energipriser, och ett ökat fokus på energisäkerhet och planerbarhet. Men för att klara de utmaningar vi står inför kommer all förnybar energi att behövas, och biokraft är ett självklart ben i energimixen.

- Vi har enorma resurser i Sverige, och med vår teknik kan vi utvinna elektricitet ur restprodukter från både skog och lantbruk. Med de mängder biomassa som finns idag kan vi med vår teknik producera lika mycket el som dagens kärnkraft. Det är alltså inte en marginalteknik, utan en teknik som kan spela en nyckelroll i framtiden. Phoenix BioPowers teknik är flerbottnad. Den kan köras med olika former av biomassa, men även med 100% vätgas vilket är unikt inom branschen. Lägg till den höga verkningsgraden och förmågan att samtidigt fånga in koldioxid (och möjlighet till utsläppsrätter) så ger det ett system med mycket god driftsekonomi som är skalbar för global expansion.

- Det finns enorm potential bara här i Sverige och Norden, och då är vi i princip redan fossilfria här. Blickar man mot ett land som Indien blir potentialen hisnande, då närmare 80% av deras energimix fortfarande kommer från fossilt kol, samtidigt som marknaden för biokraft i Indien nog är den snabbast växande i världen, säger Henrik Båge.

Med en modulär anläggningsportfölj kommer bolaget erbjuda anläggningar i tre olika storlekar, 10, 40 och 100 MWe där man ser möjlighet till intäkter både från licenser och från en produktionsroyalty på producerad energi tack vare den höga verkningsgraden.

Bolaget tar nu sikte på en första demonstrationsanläggning som ska byggas ihop med partners och vara på plats inom 6–7 år. För att möjliggöra en fortsatt satsning genomförs därför ny en nyemission på 15,2 MSEK men möjlighet till utökning vid stort intresse med 16,8 MSEK.

Figur 1: Skiss på en tänkt BTC anläggning på 10 MWe. Anläggningen upptar en yta motsvarande cirka två fotbollsplaner. Denna anläggning är den minsta anläggningsstorleken bolaget utvecklar och producerar el motsvarande förbrukningen för cirka 10 000 hushåll.

FAKTARUTA EMISSION

Teckningsperiod: 12 – 26 juni

Lista: Onoterat

Emissionsbelopp: 15,2 + 16,8 MSEK

Teckningskurs: 5,60 kr/aktie

Likviddag: Uppskattas till 7/7

Avstämningsdag: 2023-06-05

Värdering: 106 765 460 kr

Villkor: Företrädesemission. Varje aktie ger en teckningsrätt. 7 rätter ger rätt att teckna en aktie.

Post: Minsta teckning 1 000 akter, därefter i poster om 100 aktier.

Läs mer!

Dela med dig