Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-11

Regeringen vill höja ISK-skatten: "Ett slag mot vanliga sparare"

wysiwyg_image

Artikeln publicerades den 11 september klockan 7.00 och uppdaterades klockan 08.55

Regeringen tänker i budgetpropositionen för 2018 ett antal ändringar på skatteområdet, bland annat höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring.

Det framgår av ett pressmeddelande från finansdepartementet på lördagen.

Skatten på sparande i investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter. Förslaget beräknas träda i kraft den 1 januari 2018.

Regeringen vill också införa en punktskatt på e-cigaretter och avser att under våren återkomma till riksdagen med ett förslag som bör träda i kraft den 1 juli 2018.

Regeringen avser vidare att ta fram en promemoria om möjligheten att ta ut skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, förslag beräknas lämnas till riksdagen under våren och träda i kraft den 1 juli 2018.

Enligt Dagens Industris uträkning ökar skattebördan på en ISK-portfölj värd 80 000 kr med 200 kronor i snitt per år. För en portfölj värd 250 000 kr blir skatteeffekten 625 kronor, medan miljonportföljen får en ökad skatt på 2500 kronor på årsbasis. 

ISK-kontot infördes år 2012 och har än så länge lockat cirka 1,9 miljoner svenskar. Den föreslagna skattehöjningen drar in 790 miljoner kronor till statskassan.

Enligt statistik från Avanza har 320 000 kunder ett ISK-konto hos nätmäklaren. Mediankunden har 41 000 kronor på kontot medan medelvärdet ligger på 247 000 kronor. Sparformen är även populär bland unga, där 30 procent av kontohavarna är 21-30 år gamla. 

Aktiespararnas analytiker Christoffer Ahnemark kommenterar: 

"Det är precis sådana här skattehöjningar - i kombination med en hög marginalskatt - som är destruktiva ur en samhällssynpunkt. Våra folkvalda bör uppmuntra svenska folket till sparande och skapa goda förutsättningar för en sparkultur, inte bestraffa sparande och gynna skuldsättning"

Han fortsätter:

"ISK-kontot har demokratiserat sparandet i aktier och fonder  i Sverige för gemene man genom att förenkla den i annars så komplicerade deklarationsprocessen. Att höja denna skatt är inte ett slag mot en så kallad 'kapitalistisk elit' som Vänsterpartiet och regeringen försöker framställa det, utan snarare ett slag mot hårt arbetande, vanliga människor." 

Han avslutar med: 

"Dessutom finns ett symbolvärde i handlingen. Skattehöjningen motsvarar på sin höjd ett antal hundralappar mer i skatt varje år för en vanlig sparare, men det skickar fel signaler. Givet den betydande skuldackumulation vi har i det svenska samhället är behovet av ett bärkraftigt sparande större än någonsin tidigare. I mina ögon skjuter sig regeringen i foten med detta förslag och de långsiktiga negativa effekterna bör inte underskattas". 

Aktiespararnas vd Joacim Olsson instämmer och skriver följande på Twitter i anslutning till nyheten: 

"Släpper oppositionen genom detta är det galenskap. Höjd kapitalskatt i budgeten efter V-krav".

Redaktionen

Källa: Direkt

Författare Redaktionen