Aktiespararna

Renoverade kupongmaskiner

10 december 20209 min lästid
Korta portföljen.
Korta Portföljen med Christoffer satsar offensivt. Denna vecka väljer analytikern att plocka in renoveringsaktier med hög utdelning (vecka 50).

Allmän reflektion

Tiden flyger fram.

Det är två veckor till julafton. Mycket ska inhandlas och ordnas inför den stora högtiden. I år blir firandet annorlunda, men julen är alltid en höjdpunkt.

Ännu återstår en del handelsdagar på det oförutsägbara börsåret 2020.

Mycket kan hända fram till årsskiftet.

GHP lyfts av Danske

Tomten har redan varit framme i några portföljbolag den gånga veckan.

Analyshuset Danske Bank initierade bevakning på kärninnehavet GHP Specialty Care tidigare i veckan. Efter sin analys, landade analyshusets rekommendation i köp med riktkurs 29 kronor.

Även om riktkursen är 1 kronor lägre än Korta Portföljens målkurs, är det positivt att fler får upp ögonen för hälsovårdsaktien. Dessvärre börjar läget återigen förvärras i sjukvården, med fyllda IVA-platser och pressad personal.

Läget är bekymmersamt i storstadsregionerna i Sverige. Hur det kommer påverka GHP:s affär i Q4 återstår att se. Vårdskulden är fortfarande ett stort problem. Bolaget klarade covidutmaningarna med bravur i våras.

Insynsköp

Fler positiva signaler har kommit från digitala etikettsbolaget Pricer den senaste tiden. Insynspersoner har köpt på sig aktier och kurstrenden är stark, vilket bland annat utlöst köpsignaler från det tekniska analyshuset Investtech.

I Pricer konstaterar Investtech att ”volymbalensen är positiv” (= större volym på uppdagar än på neddagar) och att aktien ”saknar motstånd” vid vidare utbrott på uppsidan. Det låter lovande – och ligger i linje med Korta Portföljens analys.

Andra positiva insynshändelser finns i badrumsbolaget Svedbergs. Som nämnt förra veckan har vd Per-Arne Andersson köpt aktier, liksom produktionschef Dan Petterson samt försäljningschef Henric Larsson.

Under onsdagen meddelande även huvudägaren Stena att man köpt 650 000 aktier i Svedbergs. Stena har nu 29 procent av kapitalet och röster i bolaget, en hårsmån från att trigga ett budpliktsbud på 30 procent.

Med det sagt, nu över till veckans förändringar i portföljen

Consti (kurs 9,86 euro)

Finska Consti – som analyserades i slutet på oktober – är på rätt väg. Aktien är noterad på Helsingforsbörsen och bolaget är fokuserat på renovering i landet. 

Efter ett antal tuffa år, markerar år 2020 en tydlig vändning för byggkoncernen. Aktien har lyft från bottennivåerna runt 5 euro per aktie, men är fortsatt billig.

Med en förändrad styrmodell, ett mer disciplinerade anbudsförfarande och en lägre risk i projektportföljen, har bolaget kommit långt på sin turnaroundresa.

Låg värdering

Rörelsen har levererat bra under 2020 och utsikterna inför 2021 är minst lika ljusa. Marginalmålet på 5 procent är inte orealistiskt, utan tvärtom finns god chans till att målet infrias kommande år givet lönsamhetsfokuseringen.

Skissar vi på en intäktsbas i steady state på 285 miljoner euro ger 5 procent rörelsemarginal ett potentiellt rörelseresultat på 14 miljoner euro. Efter avdragen ränta och skatt blir vinsten cirka 1,30 euro per aktie. Med rådande prissättning (9,86 euro), ger det ett indikativt p/e-tal på runt 8 gånger.

Som jag skrev i oktoberanalysen är Consti-aktien intressant för att 1) vändningen redan har kommit en god bit på vägen och 2) att värderingen är låg sett till den långsiktiga intjäningsförmågan och lönsamhetspotentialen.

Sedan dess har bolaget rapporterat solida Q3-siffror och aktien har brutit upp ur den tekniska formationen. Det talar för nya lyft.

Renoverad kupongmaskin

Efter det interna förbättringsarbetet är Consti en renoverad kupongmaskin.

Nettoskulden har kontinuerligt arbetats ned de senaste åren och rörelsen har potential att betala ut närmare 1 euro per aktie ett bra år. Till rådande kursnivå skulle det motsvara en direktavkastning överstigande 10 procent.

Situationen lockar och Korta Portföljen plockar in aktien i portföljen. Inköpskurs är 9,86 euro och transaktionen görs till växelkurs, EUR/SEK, på 10,25 kronor. I kronor räknat, blir inköpspriset i Consti därmed cirka 101 kronor per aktie.

Positionen motsvarar cirka 8 procent av portföljvärdet med riktkurs 12 euro med en placeringshorisont på 3 månader.

Tikkurila (kurs 14,16 euro)

Denna vecka fortsätter vi på det finska temat.

Tikkurila - bara själva namnet får sannolikt flertalet svenska investerare att somna om. Gör inte det. Även om koncernnamnet är okänt, känner desto fler till koncernens varumärken, Alcro och Beckers.

Flaggskeppen är tydliga ledare på den svenska färgmarknaden.

Den främsta försäljningskanalen är större byggvaruhus som Bauhaus och K-Rauta. Distributörer, färgbutiker som Happy Homes och Colorama samt egna butiker riktade mot professionella målerifirmor är andra viktiga kanaler.

Högtryck

För närvarande råder högtryck i färgbranschen. Kundtillströmningen är stark när hemmafixare vill måla om i pandemitider. Tikkurila rider på trenden.

Aktien erbjuder hög intäkts- och vinsttillväxt till ett lågt pris. Likt Svedbergs, är bolaget en bortglömd byggpärla med potential. En dold högpresterare.

Interna förbättringar

Trots en mycket stark operativ utveckling har aktien haft svårt att lyfta i år.

Bolaget har förvisso skiftat ut sammanlagt 0,50 euro per aktie i utdelning under 2020 (0,25 euro vid två tillfällen), men kursmässigt står aktien fortfarande på minus sedan årsskiftet.

Likt Consti, har Tikkurila haft utmaningar de senaste åren.

År 2017 lanserade koncernen ett större effektiviseringsprogram. Syftet var att öka fokus på lönsamhet framför volymtillväxt.

Med ett smalare produktsortiment, smartare inköp och operativa finjusteringar har komplexiteten minskat i produktfloran. Antalet artiklar i sortimentet har till exempel halverats från 10 000 till 5 000.

De interna förbättringsprogrammen har gjort stor skillnad. Förbättringen kombinerat med volymökningen under pandemiåret 2020 har medfört stark vinsttillväxt, en väsentligt lägre skuldsättning och ett ökat kassaflöde.

Ljusa utsikter

Blickar vi framåt, väntas den positiva trenden hålla i sig.

Marknaderna i Sverige, Finland och Polen utvecklas väl. Den ryska marknaden är fortsatt sval, drivet av ogynnsamma valutakurser och en trögare konsumentmarknad. Sammanvägt överväger det positiva.

Baserat på prognosen för 2020, handlas aktien till ett p/e-tal kring 10 gånger.

Samtidigt har bolaget förmågan att skifta ut generösa utdelningar kommande år, mellan 0,80 och 1,00 euro per aktie. Det skulle innebära en direktavkastning i spannet 6–7 procent till dagens aktiekurs, runt 14 euro per aktie.

Även Tikkurila är således en renoverad kupongmaskin.

Aktien plockas in

Korta Portföljen tilltalas av kupong- och tillväxtmixen och plockar in Tikkurila i portföljen.

Positionen motsvarar 8 procent av portföljvärdet med en riktkurs på 18 euro. Placeringshorisonten är 3 månader.

Inköpspriset är 14,16 euro per aktie och transaktionen görs till växelkurs, EUR/SEK, på 10,25 kronor.

I kronor räknat, blir inköpspriset i Tikkurila därmed cirka 145 kronor per aktie.

Svedbergs (kurs 30,80 kronor)

Slutligen utökas positionen något i badrumsbolaget Svedbergs. Med positiva insiderköp i ryggen, går bolaget en spännande framtid till mötes.

409 aktier köps till kurs 30,80 kronor. Efter transaktionen, innehas totalt 3500 aktier i Svedbergs, motsvarande cirka 9 procent av den totala portföljen.

Riktkursen justeras upp till 40 kronor per aktie.

Efter förändringarna ser portföljen följande ut


Om Korta Portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas analytiker Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall.

All handel sker på egen risk. Gör alltid din egen analys innan köp- respektive säljbeslut fattas.

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikern får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Dela med dig