Aktiespararna

Resultatkross från Elekta

Av Finwire/Redaktionen
24 augusti 20232 min lästid
Medicinteknikbolaget Elekta redovisar en delårsrapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2023/2024 som slår analytikernas förväntningar, särskilt kring den justerade rörelsevinsten. Nettoresultatet ökade kraftigt under perioden.

Omsättningen steg 15,1 procent till 3 828 miljoner kronor (3 327). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 728. Ökningen i konstanta valutor var 8 procent.

Bolaget hade en tvåsiffrig tillväxt både i APAC och EMEA.

“Utvecklingen i APAC var god i hela regionen med särskilt stark tillväxt i Indien och Thailand”, skriver Elekta.

Samtidigt var installationerna i USA och Kanada något lägre jämfört med fjolåret samtidigt som Mexiko uppvisade en god tillväxt.

Vad gäller den europeiska tillväxten kom denna att drivas av installationer från den senaste tidens stora upphandlingarna i Italien och Spanien, men även Frankrike visade bra tillväxt, uppger Elekta.

Överlag var tillväxten på åtta procent starkare än tillväxten på marknaden, säger Gustaf Salford i vd-ordet.

Ebitda-resultatet blev 693 miljoner kronor (379), med en ebitda-marginal på 18,1 procent (11,4).

Rörelseresultatet blev 412 miljoner kronor (117). Rörelsemarginalen var 10,8 procent (3,5).

Justerat rörelseresultat uppgick till 427 miljoner kronor (132), väntat var 245, med en justerad rörelsemarginal på 11,2 procent (4,0).

Resultatet efter skatt blev 238 miljoner kronor (60), och per aktie 0,62 kronor (0,16).

Orderingången landade på 3 839 miljoner kronor (3 871).

“Vi har sett en betydande förbättring under de senaste tre kvartalen, både avseende omsättningstillväxt och marginalförbättring, vilket vi förväntar oss kommer att fortsätta under nästa kvartal. Dock förväntar vi också att inflationstrycket fortsätter”, säger Salford om framtidsutsikterna.

Dela med dig