Aktiespararna

Resurs vinstvarnar - aktien faller tvåsiffrigt

Av Finwire/Redaktionen
16 januari 20241 min lästid
Resurs vd Magnus Fredin .Foto: Resurs
Nischbanken Resurs Holding räknar med ett lägre resultat under fjärde kvartalet 2023 till följd av organiska kreditförlustreserveringar om -417 miljoner kronor och -198 miljoner av engångskaraktär. Dessutom sker nedskrivning av IT-investeringar och reservering för omställningskostnader om -257 miljoner kronor. Aktien rasar 16% på vinstvarningen.

Rörelseresultatet beräknas preliminärt uppgå till cirka -335 miljoner kronor efter engångskostnader, jämfört med 260 miljoner motsvarande period föregående år. Det justerade rörelseresultatet bedöms bli cirka 43 miljoner kronor.

För helåret beräknas nettoresultatet bli cirka 254 miljoner kronor och för andra halvåret cirka -110 miljoner kronor.

Ingen utdelning

På grund av det negativa resultatet för det andra halvåret har styrelsen beslutat att inte föreslå någon halvårsutdelning vid årsstämman 2024. Under hösten delade Resurs ut 0,91 kronor per aktie, motsvarande 50 procent av nettoresultatet första halvåret 2023.

Vidare framgår att koncernchef Magnus Fredin har intensifierat arbetet med att utvärdera framtida strategi för Resurs, ett arbete som inleddes i slutet av 2023. Den nya strategin förväntas presenteras under Q2-Q3 i år.

Resurs kommer att publicera sin bokslutskommuniké den 6 februari.

Aktien rasar cirka 16% som följd av vinstvarningen under onsdagseftermiddagen.

Dela med dig