Aktiespararna

Riksbanken ber om kapitaltillskott på nästan 44 miljarder

Av Finwire/Redaktionen
2 april 20241 min lästid
Riksbankschefen Erik Thedéen.
Riksbanken har lämnat in en framställning till riksdagen med ett förslag om ett kapitaltillskott på 43,7 miljarder kronor under 2024. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förslaget är att Riksbankens kapital återställs till lagens grundnivå, mot bakgrund av den nya riksbankslagen som trädde i kraft 1 januari 2023.

"Ett negativt eget kapital påverkar inte Riksbankens möjligheter att bedriva penningpolitik på kort sikt. Men för att förtroendet för en oberoende penningpolitik långsiktigt ska upprätthållas är det nödvändigt att Riksbanken är finansiellt oberoende, det vill säga har ett tillräckligt eget kapital och tillräcklig intjäning för att täcka sina kostnader", säger riksbankschef Erik Thedéen i pressmeddelandet.

Riksbanken uppger att en vanlig intäktskälla för centralbanker är seignoraget, som innebär monopol på utgivning av sedlar och mynt och kostnaden för att prägla och trycka är "relativt låg". Men Riksbanken har svårare att återställa det egna kapitalet eftersom kontanter används i så liten utsträckning i Sverige.

”Riksbanken föreslår nu en återställning av eget kapital enligt riksbankslagen men på längre sikt behöver Riksbanken stärka sin självfinansiering, för att bevara ett finansiellt oberoende", säger Thedéen.

Marknadsnyheter

Dela med dig