Aktiespararna

Riksbankens besked – skjuter upp räntehöjning: ”Frågetecken kring inflationen”

Av Nyhetsbyrån Direkt
26 april 20181 min lästid

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent.

Enligt SME Direkts enkät väntade samtliga av nio tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad på -0,50 procent.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 10 februari 2016, då den sänktes med 0,15 procentenheter till -0,50 procent.

Direktionen var oenig om räntebeslutet. Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet om oförändrad reporänta och mot räntebanan. Han förordade en höjning till -0,25 procent med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen i
Sverige och internationellt.

Höjning dröjer

I ett pressmeddelande tydliggör Riksbanken även att en höjning av minusräntan förmodligen dröjer fram tills december 2018.

"Mot bakgrund av frågetecknen kring den underliggande inflationen har prognosen för reporäntan reviderats ner något och indikerar att räntan börjar höjas i långsam takt först mot slutet av året", skriver Riksbanken, som framhåller att det är viktigt att gå varsamt fram när det kommer till penningpolitiken.

Dela med dig