Aktiespararna

Rolander trycker på säljknappen: ”Dyr kupong”

2 mars 20203 min lästid
HiQ lockar med hög direktavkastning men andra nyckeltal talar emot aktien. Vi kryper ur, men hoppas komma tillbaka.

Omsättningen i fjol blev oförändrad jämfört med 2018. Det är första gången som tillväxten uteblir. Resultatet för 2019 lyftes av en reavinst från tidigare kontorslokaler i Finland på 23 miljoner kronor. Den justerade rörelsemarginalen blev 11 procent och aningen bättre än svaga 2018. Utdelningen höjs med en femöring till 3,40 kronor.

Konkurrensen på it-konsultmarknaden är hård. Det gäller såväl i tävlan om uppdrag som när det gäller att attrahera talang, behålla seniorkonsulter och lyckas hålla nere personalomsättningen. Detta för att få effektivitet i uppdragen och i den egna organisationen med måttlig administration.

Kundbasen är bred. Det ger stabilitet och tillväxtmöjligheter och en variation som ofta är attraktiv i rekrytering av nya medarbetare. Industrikunder inklusive fordonsindustrin står för 40 procent av omsättningen. Offentlig sektor inklusive försvaret svarar för en fjärdedel och återstående tredjedel är ganska jämnt fördelad mellan telekom, bank och finans och kunder inom handel, nöjen med mera. Ett uppdrag som utvidgats och uppmärksammats handlar om utveckling av autonoma gruvmaskiner med Epiroc. Kunderna är väl sedda.

HiQ har över åren setts som börsens bästa it-konsult vilket rörelse-marginaler på 12 procent visat.
I vår prognos fortsätter HiQ att överprestera och kommer tillbaka till lite tillväxt men det räcker inte för en attraktiv aktie.

KnowIT ligger närmast till hands att jämföra med. Här blev tillväxten 8 procent i fjol men rörelsemarginalen kröp ned under 10 procent. Aktien handlas med ett p/e-tal på 15 och ger en direktavkastning på 3,3 procent. Den är fullvärderad.

HiQ:s p/e-tal på nästan 18 räknat på vinstprognos för 2020 är för högt och det särskilt som tillväxttakten stannat upp. Även med beaktande att HiQ har gott renommé och är skickliga är risken också överhängande, inte minst i tider då Volvo och andra industrikunder sparar, för att rörelsemarginalen kryper nedåt. Med ett för konsultsektorn mer normalt p/e-tal handlas aktien på nivån 40 kronor efter avskild utdelning. Krymper marginalen till 10 procent blir vinsten per aktie 2,60 kronor i år och aktiens fallhöjd är då större.

Finansiellt står HiQ på stadiga ben. Nettokassan är 190 miljoner kronor och den motsvarar kommande utdelning.

Det är troligt att den höga direktavkastningen på 6,7 procent gör aktien farligt populär. Därför säljer vi nu och återkommer till attraktivare kurs när kommande rapporter visar att HiQ håller stilen.


Dela med dig