Aktiespararna

Rottneros satsar hållbart i Värmland

Av Bolagsbevakningen
26 maj 20183 min lästid

Hållbarhet var den röda tråden i vd Lennart Eberlehs presentation på Rottneros årsstämma.

Vd berättade att förpackningar ger fördelar gentemot konkurrenterna. Efterfrågan är god på miljövänliga förpackningar för lyxprodukter.

Framförallt kommer den asiatiska marknaden att öka, enligt Eberleh.

Vd beskrev en organisationsförändring som genomförts för att öka effektiviteten. Gemensamma funktioner har införts för ekonomi, HR, säkerhet, inköp och teknik.

Ett likadant strukturskifte har skett inom försäljning i syfte att nyttja kompetensen inom koncernen på bästa sätt.

Frågan om flaskhalsar kom upp efter vd:s presentation.

Vd svarade att Rottneros inte ser några flaskhalsar i produktionen. Nu gäller det istället att genomföra framåtblickande investeringar.

Rottneros årsredovisning är en fröjd att läsa med inspirerande design och överskådliga texter. Den ger lättillgängliga beskrivningar av produktion och resultat.

Det man som läsare saknar är ett avsnitt om jämställdhet. Ingenstans tas frågan upp om hur fler kvinnor kan rekryteras till styrelsen.

Idag har Rottneros-styrelsen en kvinnlig ordinarie ledamot och en kvinnlig arbetstagarrepresentant som är suppleant.

Aktiespararnas Katarina Ikonen frågade valberedningens ordförande Olle Grundberg om jämställdheten i styrelsen.

Hans svar var att han inte är politiker. Han ansåg att jämställdhet var en framtidsfråga. Enligt honom är det svårt att hitta kompetenta kvinnor.

Katarina Ikonen ställde därefter förslaget att antalet ledamöter i valberedningen skulle vara fyra istället för tre.

Motivet var att fler ledamöter skapar större kontaktytor och chans att rekrytera fler kvinnor till styrelsen.

Frågan fick avgöras genom votering.

Vid omröstningen ställde stämmoordföranden och tillika styrelseordföranden Per Lundeen den traditionella ordningen med tre ledamöter i valberedningen mot Aktiespararnas förslag.

Då stämman inte ville se en förändring av valberedningens sammansättning vann det förslag som bevarade den gamla ordningen.

Dock ökar antalet kvinnor i ledande position i Rottneros till hösten. Nästa platschef i Rottneros är en kvinna som börjar första september.

Rottneros årsstämma hölls i år i Spegelsalen i Rottneros Park nära Sunne.

Trots att stämman ägde rum mitt på dagen så samlades omkring 60 aktieägare.

Rottneros bjöd på lunch med därpå följande fabriksvandring.Deltagarna kände sig mycket varmt välkomna.

Det var tydligt att det finns en stolthet hos personalen, en vilja att visa upp fabriken och framför allt den nya pannan som används för att torka pappersmassa och som drivs med biobränsle istället för olja. Den utgör ett steg i den fossilfria utvecklingen av fabriken.

Bevakare och författare: Katarina Ikonen

Foto: Katarina Ikonen
På bilden: Biobränslepannan i Rottneros. Solen värmde denna vårdag 16 maj i Värmland. På termometern stod det 27 grader.

Dela med dig