Aktiespararna

Rusta höjer utdelningen - minskar rörelseförluten

Av Finwire/Redaktionen
13 juni 20243 min lästid
Rusta ökar omsättning och minskar rörelseförlusten i Q4.
Lågpriskedjan Rusta redovisar ökande omsättning i fjärde kvartalet, februari till april, jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Nettoomsättningen steg 2,9 procent till 2 268 miljoner kronor (2 204). Den organiska försäljningstillväxten var -1,2 procent (4,4).

Bruttoresultatet blev 976 miljoner kronor (903), med en bruttomarginal på 43,0 procent (41,0).

Ebita-resultatet blev -47 miljoner kronor (-52).

Justerat ebita-resultat blev -47 miljoner kronor (-49).

Rörelseresultatet blev -49 miljoner kronor (-57).

Föreslår höjd utdelning

I ordinarie utdelning föreslås 1,15 kronor per aktie (0,69).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 miljoner kronor (240).

I fjärde kvartalet öppnades fyra nya varuhus, jämfört med sex nya varuhus motsvarande kvartal i fjol. Bolaget hade vid kvartalets utgång 212 varuhus på fyra marknader.

Rusta planerar att öppna 40-60 nya varuhus under de kommande tre åren och har vid räkenskapsårets slut godkänt alternativt signerat 27 etableringslägen.

Bolaget såg en fortsatt stark medlemstillväxt i lojalitetsprogrammet Club Rusta som under kvartalet nådde 5,6 miljoner fullregistrerade medlemmar. Det motsvarar en ökning med 17,7 procent jämfört mot föregående år.

Försäljning och resultat i fjärde kvartalet påverkades fortsatt negativt av IT-incidenten hos Tietoevry den 20 januari.

Incidenten kom att generera stora driftstörningar i Rustas IT-system och uppskattas ha genererat ett försäljningsbortfall på omkring 61 miljoner kronor med en total negativ ebita-effekt på omkring 48 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, vilket är linje med vad som tidigare kommunicerats.

Totalt beräknas IT-incidenten ha påverkat räkenskapsåret negativt med omkring 120 miljoner kronor i försäljning och 74 miljoner kronor i ebita-resultat. Rusta konstaterar fortsatt att driftstörningarna inte kommer leda till några materiella finansiella effekter för bolaget bortom det fjärde kvartalet 2023/2024.

Rusta har en pågående diskussion med Tietoevry om kompensation och kommer inom korti nleda ett skiljedomsförfarande. Bolaget kan i dagsläget inte göra någon bedömning av utfallet i en sådan process.

"Vi summerar ett framgångsrikt år för Rusta med tillväxt, stärkt lönsamhet och fortsatt expansion med 11 nya varuhus. Under året välkomnade vi 850 000 nya medlemmar till vår kundklubb och vi fick också ett varmt välkomnande som börsbolag. Trots en omfattande IT-incident och en ovanligt kall och sen vår, levererar vi ändå försäljningstillväxt och en något stärkt lönsamhet i vårt fjärde och minsta kvartal. För helåret noterar vi särskilt att segmentet Övriga marknader vänder till lönsamhet. När vi blickar framåt ser vi att sommarvärmen i maj lett till en bra start av försäljningen under vårt viktiga första kvartal", kommenterar vd Göran Westerberg i bokslutet.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig