Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-10

Tipsen som lär dig analysera investmentbolag

wysiwyg_image

Denna text framgår ur nummer 4 av Unga Aktiesparares medlemstidning Stock Magazine 2018. Bli medlem i Unga Aktiesparare här!

Eftersom investmentbolagens idé är att investera i andra bolag är det inte alltid just investmentbolaget i sig som är det mest intressanta att analysera.

Det spännande med investmentbolag kan till exempel vara hur ledningen tänker kring sina investeringar och vad det faktiskt är för bolag som förvärvas. För att ta reda på mer om vilka de viktigaste parametrarna och nyckeltalen är, hjälper en av Spiltans fondförvaltaren Jörgen Wärmlöv, till. Här följer hans bästa tips på vad du kan ta i beaktande inför en investering.

LÄS OCKSÅ: Så fungerar ett investmentbolag

Den underliggande portföljen

Den första frågan Wärmlöv ställer sig är vilka underliggande bolag du får genom att äga ett enskilt investmentbolag. Det brukar kallas den underliggande portföljen, de bolag som ett investmentbolag har förvärvat. Genom att veta hur den underliggande portföljen ser ut får du en bättre förståelse för investmentbolaget, så att du förstår vad du köper.

Substansrabatt

En annan sak som är viktig att känna till är om du kan få “helheten till ett lägre pris än delarna”. Med det menas att du kan få de underliggande bolagen till ett billigare pris. Hur? Säg att du äger ett investmentbolag, vi kallar det bolag A. Bolag A har en underliggande portfölj med bolag B, C, och D i. Låt oss säga att marknadsvärdet på bolag B, C och D tillsammans värderas till 100 kronor per aktie i bolag A. Då skulle även en aktie i bolag A rimligtvis kosta 100 kronor, men detta stämmer sällan i praktiken. Låt oss säga att du kan köpa en aktie i bolag A för 80 kronor. Då exponeras du till bolag B, C och D för 80 kronor istället för 100 kronor. Det ger dig en så kallad substansrabatt på 20 procent. Procentsatsen som utgör rabatten är alltså vad du kan få genom att äga “helheten istället för delarna”.

SE ÄVEN: Åtta investmentbolag att lägga i portföljen

Substanspremie

Ett investmentbolag kan också handlas till en substanspremie, vilket är motsatsen till en substansrabatt. Då handlas investmentbolaget till en högre aktiekurs än vad värderingen för de underliggande bolagen i portföljen är. Vanligen hänger det samman med att en del av de underliggande bolagen är onoterade, det vill säga att de inte handlas på börsen. Investmentbolaget i fråga har då ofta en lägre värdering av de bolagen i sin redovisning än den som marknaden tillskriver dem.

Ledning och investerare

Liksom alla aktiebolag man investerar i är det viktigt att veta vilka individer som står bakom bolaget och styr det framåt. Sitter kompetenta människor i ledningen är det helt klart ett gott tecken. I det här fallet kan det också vara intressant att veta vem eller vilka det är som förvaltar och placerar pengar i bolagets portfölj. Skickliga förvaltare leder ofta till bra investeringar, likt aktivt förvaltade fonder. Ett gott exempel är det amerikanska investmentbolaget Berkshire Hathaway, där den största ägaren Warren Buffet är känd som en av världens främsta investerare. Han är inte bara den största ägaren, utan arbetar också som investerare för bolaget.

MISSA INTE: Podcast: Tre spännande investmentbolag

Utdelning

Till sist kan även utdelningarna du kan få som aktieägare i ett investmentbolag nämnas. En utdelning är i sig oftast en kontantsumma som årligen delas ut till aktieägarna. Vissa bolag väljer att inte ha utdelning, men det som är spännande just med investmentbolagen är att de emellanåt kan välja att ha utdelning i form av aktier istället för en kontantsumma. Du kan alltså få fler aktier i portföljen istället för en kontantsumma vid utdelningen. Ett exempel är det börsnoterade Öresund, som i år föreslog att dela ut en Bilia- och MQ-aktie för var tionde Öresundaktie i portföljen. Även Kinnevik valde att dela ut MTG i augusti detta år.

Investeringsstrategi

Enkelt beskrivet finns det två övergripande investeringsstrategier när investmentbolag ska investera, där den ena inte utesluter den andra. Ett investmentbolag kan antingen förvärva ett bolag och låta bolaget fortsätta existera på precis samma sätt som det tidigare gjort, i hopp om att de själva kommer tjäna på kursutvecklingen. Den andra strategin går ut på att investmentbolaget köper en större post i ett bolag för att sedan – eftersom de själva nu är stora ägare och därför har mycket att säga till om – försöka påverka det förvärvade bolagets affärer och idéer. Den här strategin är ofta ett tecken på långsiktiga investeringar från investmentbolagets sida, eftersom de aktivt arbetar för att bolagen i den underliggande portföljen ska utvecklas. 

YTTERLIGARE LÄSNING: Tre köpvärda investmentbolag: "Perfekt att spara i långsiktigt"

Skribent: Christoffer Österberg/Stock Magazine.

Författare Unga Aktiesparare