Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Så deklarerar du dina aktieaffärer

wysiwyg_image

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 3/4–2020

Den 4 maj är sista dagen att lämna in inkomstdeklarationen. Aktiespararen guidar dig i de mest aktuella deklarationsfrågorna vad gäller aktie- och fondaffärer.

Deklarationen av aktier och fonder har varit ett huvudbry för många småsparare genom åren. Med digitalisering och införandet av investeringssparkonto har processen förenklats men än finns en del att hålla koll på.

Investeringssparkonto (ISK) infördes 2012 och skapades för att privatpersoner enklare skulle kunna deklarera men också för förmånligare beskattning. Deklarationen för kontot är redan ifyllt på både pappersblanketten och via nättjänsten. Det räknas ut genom schablonskatt på kontots hela belopp. 

Egentligen är själva uträkningen inget du behöver hålla reda på men kan ändå vara bra att förstå. Först beräknas kapitalunderlaget vilket är summan av kontots sammanlagda värde vid början av varje kvartal och samtliga insättningar på kontot under året delat med fyra.

Schablonintäkten räknas sedan fram genom att kapitalunderlaget multipliceras med en procentsats. Procentsatsen för inkomståret 2019 (deklarationen 2020) är 1,51 procent.

På schablonintäkten betalar man 30 procent skatt. Det innebär att skatten blir 0,453 procent av värdet på tillgångarna (kapitalunderlaget).

– Procentsatsen är givetvis förändrad men annars är det inga direkta nyheter. Schablonintäkten är förifylld i deklarationen vilket gör att man inte själv behöver ta fram denna uppgift, säger Andreas Holmberg på Skatteverket.

Utländsk kupong

Även om du har fått utdelning från ett utländskt bolag till investeringssparkontot finns det uträknat och ifyllt. Då betalar du källskatt som ligger på 15 procent hos de flesta länder med några få undantag. Kapitalförsäkring behöver du heller inte göra någonting med utan det sköts automatiskt. Det är försäkringsbolaget du har kontot hos som redovisar deklarationen hos Skatteverket och alltså inte du som privatperson. I stället dras avkastningsskatt från ditt konto men det varierar om det sker utspritt under året eller en gång per år.

Ekonomijournalisten Annika Creutzer rekommenderar ISK till privatpersoner för dess okomplicerade deklaration.

– Jag investerar själv i ett ISK eftersom det är enkelt för fonder och aktier. I dag är det dessutom låg beskattning.

Svårare deklaration

Det klassiska aktie/fond-kontot är den delen som är svårast att deklarera och redovisas i K4- bilagan.

– Detta konto kräver att du tänker på deklarationen före årsskiftet. Kanske har du gjort en vinst och då kan det vara bra att göra sig av med surdegar som aldrig lyfter eller tvärtom. En förlust kan vara bra att kvitta på motsvarande vinster. Även om du gillar din framgångsrika aktie kan det i detta läge löna sig att sälja och köpa tillbaka, säger Annika Creutzer.

Det går att göra deklarationen via pappersblankett men då måste du sköta all uträkning själv. Skatteverket erbjuder på sin e-tjänst automatisk uträkning. Har du sålt fondandelar under året ska försäljning beskattas. Det finns förifyllt i deklarationen och lämnas av din bank eller fondbolaget vare sig det blivit vinst eller förlust. Det finns möjlighet att ändra på den förifyllda siffran om du anser att något blivit fel för att kunna fylla i sin egen uträkning. 

För aktier ska all vinst du gjort vid försäljning redovisas och beskattas med 30 procent. Utdelningar har samma procentsats och beskattas vid deklarationen också. Om du gjort förlust på aktier eller aktiefonder kan dessa kvittas mot vinsten. Men kan inte förlusten kvittas bort så dras resten av förlusten av med 70 procent.

Är det fortfarande underskott i kapital gentemot de skattepliktiga kapitalinkomsterna finns möjlighet till skattereduktion. Upp till 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent och 21 procent på resterande belopp. Det gäller också att ha koll på företagshändelserna under tiden du ägt aktierna då bolaget kanske har genomfört en split eller nyemission.

Kolla med din bank eller nätmäklare om de erbjuder förifyllda K4-bilagor så slipper du leta reda på det. Möjligheterna för att flytta aktieinnehav från ett aktie/fondkonto till ISK brukar vara en vanlig fråga. Det går att föra över innehav från ett aktie/fond-konto till ett ISK. Men kom ihåg att det räknas som en försäljning och måste redovisas i deklarationen.

– Hur man ska göra med ärvda aktier som inte legat i samma depå från början är en vanlig fråga jag får. Då brukar jag tipsa om Skatteverkets aktiehistorik men det är ändå svårt för den som aldrig varit intresserad av aktier, berättar Annika Creutzer.

Andreas Holmberg berättar att de vanligaste felen på ett aktie/fondkonto är när bolaget gjort avknoppning eller inlösen. Han vill likt Annika slå ett slag för aktiehistoriken som går att hitta på Skatteverkets hemsida.

– Där får man information om eventuella händelser. Men det är ett svårt område och det görs fortfarande fel.

Han berättar att Skatteverket har en förhoppning att i framtiden kunna förenkla hanteringen även för de som har ett aktie/fondkonto. På Skatteverkets hemsida finns exempel som visar hur man ska redovisa sina aktieaffärer i olika situationer.

Författare Redaktionen