Aktiespararna

Så påverkar digitaliseringen SCA

Av Bolagsbevakningen
26 mars 20183 min lästid
Digitaliseringen var i fokus på SCA:s stämma i Sundsvall på fredagsförmiddagen (23/3). Vd Ulf Larsson konstaterade att digitaliseringen både ger positiva och negativa åverkningar på SCA.

”Digitalisering driver tillväxt för förpackningsverksamheten samtidigt som den påverkar tryckpapperet negativt”, sade Ulf Larsson.

Aktiespararna lyfte frågan om digitalisering av bolagsstämman.

”Vi tycker att bolagen ska använda sig av de tekniska hjälpmedel som finns för att underlätta för aktieägarna”, sade bland annat Aktiespararnas ombud, Åsa Wesshagen. Hon lyfte i det sammanhanget fram Avanzastämman som det goda exemplet.

SCA:s styrelseordförande, Pär Boman, var positiv till att modernisera formerna för bolagsstämman. ”Vi vill göra stämman såsom ni aktieägare vill ha den. Vi tar till oss era önskemål”, sade han.

Givet den stora volymökning som sker vid öppningen till sommaren av den nya produktionslinjen i Östrand och SCA:s prioritering av att öka transportkapaciteten, och därtill mot bakgrund av det ökade framtida asiatiska marknadsfokus som aviserats, frågade Åsa Wesshagen vd: "Hur lönsamt blir det att exportera till Asien när man väger in de långa transporterna? Hur lång tid tar det innan gjorda transportinvesteringar blir lönsamma?"

Vd och koncernchef Ulf Larsson svarade att det är lika billigt att transportera till Kina som att transportera till Europa. Men det är klart att man kan komma att se en lönsamhetseffekt i sommar, tillade Ulf Larsson, med detta i första hand som ett resultat av själva produktionsstarten i Östrand. Det är vanskligt att sätta igång en ny anläggning som denna, konstaterade vd eftertänksamt.

Åsa Wesshagen följde upp med en förtydligande fråga: Så de effekter man kommer att kunna se lönsamhetsmässigt i sommar är inte i första hand knutna till transportkostnader utan mer till produktionseffektivitet? VD svarade affirmerande till detta påstående.

Efter Aktiespararnas inlägg fick en kvinna som förde Greenpeaces talan ordet. Hon höll ett engagerat anförande där hon bland annat konstaterade att det inte går att skydda skogen om endast små bitar orörd skog finns kvar som "öar" i de stora skogplantagen. ”Samernas mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbara”, sade hon vidare. Hon berättade att 44 samebyar står enade i kravet att plantering av contorta-tall ska upphöra på sådan mark där samerna bedriver rennäring. Det handlar om samernas existensrätt, hävdade hon. Vd Ulf Larsson menade att man var tvungen att väga två intressen mot varandras, samernas och skogsägarnas. Det höll emellertid inte Greenpeaces taleskvinna med om.

SCA:s bristande närvaro på Facebook och älgars skadeverkan på skog var andra frågor som behandlades på SCA-stämman som samlade cirka 200 aktieägare. Totalt 10 styrelseledamöter valdes till SCA-styrelsen och en av dem var nyvalde Anders Sundström, känd från politiken och tidigare Swedbank-ordförande.


Dela med dig