Aktiespararna

Så sparar jag till min dotter

Av Redaktionen
26 oktober 20186 min lästid
Linnea Schmidt.
För forskaren och sparprofilen Linnéa Schmidt är sparandet till dottern Lærke, 2 månader, en självklarhet. Här är råden som gör skillnad från första kronan.

Det viktigaste är inte hur mycket du sparar till barnet, utan att du sparar regelbundet i aktier eller fonder och håller dig borta från sparkontot.

Jag är nog inte ensam om att vilja spara till mitt barn, och heller inte ensam om att vara lite rädd för att ta risker med hennes pengar. Men jag vet att det är nödvändigt att ta risk för möjligheten att få pengarna att växa.

Jag vet att många föräldrar sparar bra till sina barn, men tyvärr ofta på ett sparkonto, där inflationen sakta men säkert äter upp värdet, eller i en räntefond med låg avkastning.

När det kommer till sparande har barn något vi vuxna inte har lika mycket av, nämligen tid. Min dotter Lærke föddes i mitten av augusti i år och först om 18 år får hon bestämma över sina pengar.

Eftersom aktiemarknaden historiskt sett alltid har gått upp över tid, oavsett tidvis mer eller mindre dramatiska nedgångar, motiverar den långa sparhorisont som barn har ett högre risktagande i sparandet.

Även om historisk avkastning inte kan garantera framtida avkastning väljer jag att tro på att min dotters pengar växer bäst på aktiemarknaden. Det som motiverar mig, både när det gäller mitt eget sparande och även med Lærkes, är att foku­sera på vad en mindre summa i dag kan bli om till exempel 20 år. Investerar jag till exempel barnbidraget på 1 250 kronor varje månad och räknar med en avkastning på i genomsnitt 7 procent per år har min dotter cirka 650 000 kronor efter 20 år.

Det är mer än dubbelt så mycket som hon skulle haft om pengarna i stället lagts på ett sparkonto med 0 procent i ränta.

De första tankar som slår mig när jag funderat på min dotters aktieportfölj är vilket konto jag ska använda och om jag ska spara i mitt eller hennes namn. Jag har valt att spara i mitt eget namn, eftersom jag då själv styr när och på vilket sätt hon får ut pengarna.

Jag kommer att öppna en kapitalförsäkring och sätta Lærke som förmånstagare, vilket betyder att hon får pengarna om jag skulle avlida innan utbetalningarna från kontot påbörjats. Skulle pengarna i stället sparas i Lærkes namn skulle jag inte ha samma inflytande på vad pengarna används till när hon fyller 18.

För att ge min dotters pengar en möj­lig­het att växa har jag valt att investera i aktier i stället för att lägga dem på ett sparkonto. I hennes portfölj kommer jag i första hand ta med billiga indexfonder och endast ett fåtal aktier.

Detta tycker jag ger en bra riskspridning med goda avkastningsmöjligheter, samt gör sparandet enkelt och minimerar tiden jag behöver lägga på portföljen.

För mig är det även viktigt att investera regelbundet, vilket gör att jag köper i både upp- och nedgång och således får en jämn inköpsnivå över tid.

För mig är det egentligen inte summan i Lærkes portfölj som är det viktigaste, utan att hon genom den ska lära sig om pengar och att den ska hjälpa henne få en sund inställning till pengar och sparande.

Oavsett om man startar sparandet när barnet föds eller senare, eller om det är för ens eget barn eller inte, är det en god idé att så snart som möjligt börja engagera barnet i sparandet. Jag tycker det är bra att barnet tidigt lär sig om pengars värde.

Ett tips kan vara att med jämna mellanrum titta igenom portföljen tillsammans och prata om vad som finns i den.

Många stora bolag som barnet kan relatera till finns noterade, och kan hjälpa barnet att bli mer nyfiket på sin ”pengamaskin”.

Slutligen är det viktigt att det sparande och den portfölj du sätter ihop till barnet ska kännas rätt för dig. Som när man själv investerar ska man även med barnportföljen kunna sova gott om natten och inte få panik och sälja när det ser som mörkast ut. Tänk långsiktigt och kom ihåg att något är mycket bättre än inget. Alla står vi i olika livssituationer, och allt det du kan spara utifrån dina ekonomiska förutsättningar är fantastiskt.


Vilket sparkonto ska jag välja?

Av de tre kontotyperna aktie- och fond­depå, investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF) är de två mest populära kontona för barnsparande ISK och KF. Dessa två schablonbeskattas där skatten skrivs ut direkt på deklarationen för ISK och dras direkt från en KF.

I en KF kan man även sätta barnet/barnen som förmånstagare, vilket inte är möjligt på ett ISK, där man i stället kan komplettera med ett testamente.

Med tiden som framgångsfaktor

1. Bestäm hur mycket du kan spara för. Kom ihåg att allt sparande är bättre än inget. Varje krona räknas.

2. Bestäm hur ofta du ska köpa (till exempel månadsvis eller kvartalsvis), och sätt om möjligt upp en automatisk överföring.

3. Välj vilket typ av konto som ska användas, till exempel kapitalförsäkring eller investeringssparkonto, och om pengarna ska stå i ditt eller barnets namn.

4. Sprid riskerna genom att inve­stera i minst 10–20 aktier och/eller fonder. Vid fondsparande, håll avgifterna låga och välj till exempel en global indexfond. Väljer du en dyrare och aktivt förvaltad fond, något som bankernas rådgivare ofta rekommenderar, se till att ha tid att följa med för att se till att dessa fonder ger den överavkastning som du betalar för.

5. Engagera barnet genom att till exempel regelbundet gå igenom och prata om vad som finns i portföljen. På sikt kanske barnet även vill vara med och bestämma.

Spara smartFörklarande artiklar

Dela med dig