Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

Så stor är Kinneviks rabatt

Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det andra kvartalet var 323 kronor.

Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinneviks A- och B-aktie på strax under 243 kronor den 30 juni, en substansrabatt på 24,8 procent.

Substansvärdet ökade med 6 procent under kvartalet, "framförallt drivet av en positiv aktiekursutveckling i Zalando och Tele2 samt positiva värdeförändringar på Livongo och Babylon, vilket till viss del motverkades av negativ värdeutveckling i Global Fashion Group", skriver Kinnevik.

Resultatet efter skatt blev 5.961 miljoner kronor (5.344), motsvarande 21:60 kronor per aktie (19:39), i det andra kvartalet.