Aktiespararna

Saabs resultat starkare än väntat - höjer försäljningsprognos

Av Finwire/Redaktionen
26 april 20243 min lästid
Saabs vd Micael Johansson.
Försvarsbolaget Saab redovisar starkare siffror än väntat för det första kvartalet. Bolaget höjer också sin försäljningsprognos.

Försvarsbolaget Saab redovisar starkare siffror än väntat för det första kvartalet. Bolaget höjer också sin försäljningsprognos.

Omsättningen steg 23,5 procent till 14 185 miljoner kronor (11 485). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 13 049. Den organiska försäljningstillväxten var 24 procent (23).

Alla affärsområden visade tillväxt i det första kvartalet.

Ebitda-resultatet blev 1 819 miljoner kronor (1 484), med en ebitda-marginal på 12,8 procent (12,9).

Rörelseresultatet blev 1 191 miljoner kronor (928), väntat rörelseresultat var 1 082. Rörelsemarginalen var 8,4 procent (8,1).

Den underliggande förbättringen drevs av skalfördelar från högre volymer, särskilt inom Aeronautics och Surveillance. Samtidigt påverkades Dynamics marginaler av lägre leveransvolymer inom Ground Combatverksamheten i kvartalet, där Saab förväntar sig
ökade volymer från det andra kvartalet och framåt.

Orderingången landade på 18 495 miljoner kronor (17 018).

Orderstocken uppgick till 158,4 miljarder kronor (132,7). Vid utgången av det fjärde kvartalet var den 153,4 miljarder.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1 998 miljoner kronor (3 072).

Saab höjer försäljningsprognosen. Organisk försäljningstillväxt bedöms bli mellan 15-20 procent jämfört med tidigare prognos mellan 12-16 procent.

Den andra prognosen upprepas. Tillväxten i rörelseresultatet väntas vara högre än den organiska tillväxten för året.

Nato och geopolitisk oro

"De geopolitiska spänningarna i omvärlden är fortsatt höga och kortare ledtider i leveranserna av system och lösningar blir allt viktigare. Vi har fortsatt stort fokus på våra kundleveranser,
kapacitetsökningar och utveckling av framtida förmågor", uppger vd Micael Johansson.

Han tar även upp det nya svenska medlemskapet i Nato.

"Natomedlemskapet innebär att Sverige kommer att ta flera viktiga steg framöver, exempelvis för att integrera med alliansen och för att möta deras krav på förmågor. Saab är redo att stödja Sverige och våra partners i Nato när de bygger upp sin försvarsberedskap."

Saab-chefen dammar också av frågan om leveranskedjan.

"Med våra ökande affärsvolymer ser vi fortsatt med försiktighet på leveranskedjorna som en potentiellt begränsande faktor för tillväxt och vi arbetar kontinuerligt med våra underleverantörer för att motverka dessa risker", uppger Johansson.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig