Aktiespararna

Sålde bättre än väntat – bostadsutvecklaren rusar

Av Nyhetsbyrån Direkt
13 juli 20183 min lästid

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 504 miljoner kronor i det andra kvartalet. Väntat var 511 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Intäkterna uppgick till 4.125 miljoner kronor, jämfört med väntade 4.014 miljoner.

Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

"Fortsatt avvaktande marknad"

JM ser en "fortsatt avvaktande" bostadsmarknad i Stockholm även om viss stabilisering skedde under det andra kvartalet.

Det skriver Johan Skoglund i delårsrapportens vd-ord.

"Den avvaktande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Kundernas benägenhet att teckna kontrakt tidigt har dock ökat något under kvartalet", fortsätter han.

I spåren av den lägre försäljningen och ett lägre antal produktionsstartade bostäder i Stockholm så minskade den pågående produktionsvolymen under första halvåret, skriver han.

"Vi planerar för fler produktionsstarter under andra halvåret förutsatt en fortsatt stabilisering av bostadsmarknaden och stabila planprocesser. Produktionsstartade bostäder i Stockholm under andra kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym", skriver Johan Skoglund även.

För Bostad Stockholm var omsättningen i det andra kvartalet om 1.530 miljoner kronor (1.878) 3 procent lägre än SME-prognosen medan rörelseresultatet om 250 miljoner kronor (363) var 12 procent lägre än förväntat. Affärsområdets rörelsemarginal om 16,3 procent (19,3), var klart under förväntade 18,0 procent.

Enligt Johan Skoglund är utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm "förhållandevis högt".

"JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan uppkomma", skriver han.

Han lägger till att "konkurrensen om mark avtagit något" i övriga Sverige.

Medan resultatet inom Stockholmsenheten underträffade förväntan överraskade såväl Riks som Utland positivt rörande rörelsemarginal och rörelseresultat.

Angående Utlandsverksamheten uppger vd:n att bostadsaktivitetsnivån varit god i Norge "med något ökade priser". Bostadsmarknaden i Finland "har varit stabil under det andra kvartalet", skriver han även.

Sammantaget var JM-koncernens minskning av starter och sålda enheter till 847 (906) respektive 619 (871) inte lika markanta som befarats, enligt SME-konsensus.

Aktien rusar

JM:s aktie klättrar kraftigt på börsen. Vid lite före 11.00 är kursen upp omkring 18 procent.

Dela med dig