Aktiespararna

SaltX Technology Holding AB: Omräkning av teckningsoptioner (TO2) med anledning av företrädesemission i SaltX Technology

Av Redaktionen
24 maj 20172 min lästid

Med anledning av företrädesemissionen i SaltX Technology Holding (https://old.aktiespararna.se/popin/1060346) AB
("Bolaget") har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för
utestående teckningsoptioner 2016/2018 (TO2) avseende teckningskurs
och antal aktier. Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen SEK
4,72 per aktie och det nya antalet aktier är 0,265 st per
teckningsoption. I praktiken innebär detta att ungefär var 68:e
teckningsoption berättigar till teckning av en mer aktie än enligt de
ursprungliga villkoren. Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade.

Vid fullt nyttjande av TO2 enligt de nya villkoren ökar antalet aktier
med 4.295.782 (4.052.625) och aktiekapitalet ökar med SEK 343.663
(324.210). Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget SEK 20.282.562
(20.263.125) före emissionskostnader.

För fullständiga villkor för teckningsoptionerna, se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: 070 560 02 68
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: 070 140 45 02 (temporärt)

Denna information är sådan information som SaltX Technology är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 maj, 2017 kl. 12.30 CET.

Om SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad
energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™.
Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland
annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys
aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är
SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök
www.saltxtechnology.com.

Dela med dig