Aktiespararna

Sämre än väntat från ICA

Av Nyhetsbyrån Direkt
10 november 20172 min lästid

Dagligvarubolaget Ica redovisar ett ebit-resultat på 1.385 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.382 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.380 miljoner kronor. Här väntades 1.382 miljoner.

Intäkterna uppgick till 26.428 miljoner kronor, mot väntade 26.496 miljoner.

Icas e-handel fortsatte att växa snabbare än marknaden under det tredje kvartalet.

"Apotek Hjärtats e-handel växte i tredje kvartalet med 79 procent, väsentligt över marknadstillväxten, och vår matförsäljning online har också en mycket bra tillväxttakt - totalt 52 procent, vilket med råge överstiger marknadstillväxten på 21 procent", skriver vd Per Strömberg i delårsrapporten.

Vid periodens slut var drygt 200 ICA-butiker aktiva med e-handel och över 500 butiker erbjöd ICA Matkassen.

Totalt ökade Icas e-handel under kvartalet med 52 procent jämfört med samma period 2016, varav lösplock 59 procent och ICA Matkassen 24 procent.

Ica bedömer att butiksförsäljningen i Sverige utvecklades minst i linje med marknaden under tredje kvartalet, enligt vad en sammanvägning av olika källor indikerar.

Det uppger vd Per Strömberg i delårsrapporten, med tillägget att det, innan definitiva marknadsdata är på plats i slutet av november, inte går att exakt veta hur utvecklingen har varit.

"Framförallt såg vi en stark utveckling i slutet av kvartalet med god utväxling på genomförda aktiviteter", skriver Per Strömberg.

Enligt Ica-chefen har Ica Sverige en stabil och hög resultatnivå understödd bland annat av en fortsatt god utveckling för egna märkesvaror. Samtidigt fortsätter Icas investeringar och satsningar som till stor del är fokuserade på målsättningar bolaget har inom digitalisering.

Som negativ post i kvartalet var vinstdelningen från butikerna avsevärt lägre än föregående år. Mycket beroende på den höjda arbetsgivaravgiften för unga medarbetare, kommenterar Per Strömberg.

Dela med dig