Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-30

SAS ökar omsättning och förlusten

wysiwyg_image

Foto: Pressbild

Flygbolaget SAS redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten ökade också. Företaget spår intäkter om 40 miljarder kronor under det kommande räkenskapsåret.

Omsättningen steg 84,8 procent till 10 651 miljoner kronor (5 762). Antalet passagerare låg på den högsta nivån sedan pandemin. Kapaciteten ökade med 15 procent mätt som kvartalstakt och 52 procent mätt som årstakt.

Resultat före skatt och jämförelsestörande poster var -1 626 miljoner kronor (-911). Resultatet före skatt var -1 701 miljoner kronor (-945). Resultatet efter skatt blev -1 238 miljoner kronor (-744). Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,12).

"Det var överlag en god underliggande efterfrågan på resor under sommaren och trenden fortsatte under fjärde kvartalet, med en förväntad svag nedgång i oktober. Vi går nu in i de lugnare vintermånaderna men förbereder oss för en ny aktiv sommarsäsong 2023 och håller på att återanställa såväl som anställa medarbetare för att kunna möta den förväntade ökande efterfrågan", skriver SAS i rapporten.

Vd Anko van der Werff kommenterar också Chapter 11-processen.

"SAS fortsätter göra framsteg i transformationsplanen SAS FORWARD och vi har nått viktiga milstolpar i chapter 11-processen under det fjärde kvartalet. I augusti säkrade SAS 700 miljoner dollar i debtor-in-possession-finansiering (DIP) från Apollo Global Management. Detta betydande finansieringsåtagande ger oss en stark finansiell ställning för att fortsätta vår verksamhet under chapter 11-processen."

SAS spår intäkter om cirka 40 miljarder kronor för det kommande räkenskapsåret. Året därefter väntas intäkterna nå i nivå med före pandemin. År 2025/2026 väntas intäkterna uppgå till cirka 49 miljarder kronor.

Vidare förväntar sig SAS att resultat före skatt, exklusive vinster eller förluster relaterade till chapter 11-processens slutförande för räkenskapsåret 2022/2023, kommer att uppgå till en förlust på cirka 4-5 miljarder kronor.

Bolaget förväntar sig att nå positivt resultat före skatt under räkenskapsåret 2023/2024 som
därefter ökar till cirka 3-4 miljarder kronor under räkenskapsåret 2025/2026. Det motsvarar en marginal på resultat före skatt om 6-8 procent. SAS FORWARD-planen förväntas då ha
implementerats fullt ut.

SAS bedömer att man kommer att minska skulderna med 20 miljarder kronor under det kommande räkenskapsåret genom chapter 11-processen. Målet är att vara nästintill skuldfritt vid utgången av 2025/2026.

Flygbolaget förväntar sig också att uppnå en likviditetsnivå på rullande tolv månader som överstiger 15 procent vid utgången av räkenskapsåret 2022/2023. Denna siffra skall sedan öka till 25-30 procent vid utgången av räkenskapsåret 2024/2025 och framåt.