Aktiespararna

SBB bildar nytt dotterbolag

Av Finwire/Redaktionen
21 juli 20231 min lästid
Fastighetsbolaget SBB har skapat ett nytt fastighetsbolag med endast bostadsfastigheter, SBB Residential Property, innehållande fastigheter med ett underliggande värde om 6,2 miljarder kronor.

Vidare har man ingått ett avtal med en investeringsfond som förvaltas av Morgan Stanley Real Estate Investing, MSREI som innebär att SBB emitterar preferensaktier om 2,36 miljarder kronor till finansaktören. MSREI blir också minoritetsägare i SBB.

"Vi är glada att samarbeta med Morgan Stanley Real Estate Investing, en av de ledande fastighetsinvesterarna globalt sett. Transaktionen bekräftar det starka värdet i vår bostadsportfölj. Kapitalanskaffningen visar bredden av finansieringsalternativ som står tillgängliga för SBB, utökar ytterligare vår strategiska flexibilitet och stärker koncernens finansiella ställning. Tillsammans med andra framgångsrika initiativ som vi har genomfört som en del av vår strategiska översyn arbetar vi mot en övergång till en starkare långsiktig finansiell profil", säger Leiv Synnes, vd för SBB, i en kommentar.

Bostadsportföljen kommer i sin helhet att drivas och förvaltas av SBB.

Preferensaktierna har ingen förfallodag och ingen betalningsförpliktelse samt är beroende av kapitalavkastning vid en exit eller att SBB löser in aktierna. SBB äger rätt att inlösa samtliga preferensaktier när som helst till ett lösenpris motsvarande en internränta om 13 procent per år fram till och med år fem. Kapitalet kommer att användas för att stärka likviditeten och balansräkningen för SBB.

Dela med dig