Aktiespararna

SBB genomför företrädesemission på flera miljarder

Av Finwire/Redaktionen
28 april 20231 min lästid
Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.
Fastighetsbolaget SBB kommer att genomföra en företrädesemission om 2,63 miljarder kronor.

"Den strategiska fokuseringen på att minska bolagets skuldsättning har fortsatt högsta prioritet. Som ett led i detta har styrelsen meddelat sin avsikt att genomföra en företrädesemission uppgående till 2,63 miljarder kronor med en teckningskurs på 16 kronor per stamaktie av serie D. Hela nettolikviden skall användas för att sänka bolagets skuldsättning", säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Arvid Svensson Invest AB och Lennart Schuss har ingått teckningsåtaganden om att teckna aktier för cirka 430,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 16,3 procent av nyemissionen.

Emission sker av D-aktier och teckningskursen blir alltså 16 kronor per aktie. Kapitalet kommer att användas för att minska ned fastighetsjättens skuldsättning.

Ytterligare information kommer att presenteras längre fram. Emissionen förväntas genomföras under det andra kvartalet.

Dela med dig