Aktiespararna

SBB redovisar ny miljardförlust - ökar driftnetto

Av Finwire/Redaktionen
6 maj 20244 min lästid
Leiv Synnes är vd för SBB.
Fastighetsbolaget SBB förbättrade resultatet i första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 1 109 miljoner kronor (1 153), en minskning med 3,8 procent mot föregående år. I jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 3,9 procent.

Driftnettot uppgick till 736 miljoner kronor (742), en minskning med 0,8 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -1 984 miljoner kronor (-2 332). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -13 miljoner kronor (-1 199).

Resultatet före skatt var -1 302 miljoner kronor (-4 123). Resultatet efter skatt blev -1 158 miljoner kronor (-4 024). Resultat per aktie uppgick till -0,94 kronor (-4,08).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 12,40 kronor (26,81). Aktuellt substansvärde, EPRA NTA, var 10,86 kronor (23,30).

Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 514 miljoner kronor (593). Resultatet inkluderar förvärvs- och omstruktureringskostnader på -14 miljoner (-10).

Belåningsgraden var 55 procent (47). Räntetäckningsgraden 2,3 gånger (3,2). Direktavkastningen 4,9 procent. Företaget arbetar på att sänka belåningen.

Vd kommenterar

"Min bedömning är att kreditmarginalerna sannolikt fortsätter att minska och att SBB:s delägda bolag kan ta del av mer fördelaktig finansiering", uppger vd Leiv Synnes i rapporten.

"Vår bedömning är att den allt starkare kredit- och fastighetsmarknaden är gynnsam för SBB i det avseendet, samtidigt som våra obligationsförfall hanteras med den likvid som erhålls genom skapandet av bra och självständiga företag, som exempelvis Sveafastigheter", fortsätter han.

Synnes fortsätter.

"Den starkare finansieringsmarknaden har också bidragit till att transaktionsvolymen för fastigheter stiger – under första kvartalet med 60 procent jämfört med samma kvartal förra året. Trenden är att efterfrågan på fastigheter ökar vilket för SBB talar för en god värdeutveckling på sikt, särskilt som intjäningen i våra fastigheter samtidigt ökar."

SBB-chefen skriver att man förväntar sig en fortsatt tillväxt i driftnetto framöver.

"Vi förväntar oss att intäkterna för befintliga bostadsfastigheter utvecklas klart bättre än inflationen de kommande åren. Därtill kommer flera projektfastigheter att färdigställas och hyras ut vilket leder till bättre relation mellan intäkter och kostnader."

Efterfrågan är stark i samtliga segment.

I slutet av kvartalet var snitträntan 2,22 procent och den genomsnittliga förfallotiden 3,6 år.

"Den skuld som förfaller efter 2026 har en genomsnittlig ränta om 2,26 procent. Vi arbetar aktivt med att minska de räntebärande skulderna och förbättra bolagets finansiella ställning. Genom att vid förfall välja att amortera i stället för att refinansiera tillser vi att det tar längre tid
för det högre ränteläget att slå igenom i SBB:s räntekostnader", uppger Synnes.

SBB-chefen skriver vidare att arbetet med att genomföra en ägarspridning i Sveafastigheter löper vidare.

Han tar även upp att den komplexa redovisningen kommer att kvarstå en tid men att bolaget arbetar för att minska ned antalet komplexa strukturer.

SBB skriver att man befinner sig i en rättslig process kring hedgefonden som menar att icke kassaflödespåverkande värdeförändringar i samriskföretag ska räknas med i kassaflödesmåttet räntetäckningsgrad. Den processen väntas pågå till 2026.

Synnes avslutar sitt vd-ord med att påtala att han har en stark tilltro till SBBs strategiska plan.

Enligt aktuell intjäningsförmåga är aktuella hyresintäkter 4 021 miljoner kronor, driftnettot 2 905 miljoner och rörelseresultatet 1 930 miljoner kronor.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig