Aktiespararna

SCA: Utdelning och notering av Essity Aktiebolag (publ) på Nasdaq Stockholm

Av Cision
31 maj 20173 min lästid

Den 5 april 2017 beslutade årsstämman i Svenska Cellulosa Aktiebolaget
SCA ("SCA") i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga
aktier i Essity Aktiebolag (publ) ("Essity") (tidigare SCA Hygiene
AB) till SCAs aktieägare. Styrelsen bemyndigades samtidigt att
fastställa avstämningsdag för utdelningen. SCAs styrelse har nu
fastställt avstämningsdagen för utdelningen till tisdagen den 13 juni
2017.

Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Essity delas ut, varvid en
aktie av serie A i SCA berättigar till en aktie av serie A i Essity
och en aktie av serie B i SCA berättigar till en aktie av serie B i
Essity. Utöver att vara registrerad som aktieägare i SCA på
avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några
åtgärder för att erhålla aktier i Essity .

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta Essitys
A-aktier och B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm.

Sista dag för handel i SCA-aktien med rätt till utdelning av aktier i
Essity, är fredagen den 9 juni 2017. Från och med måndagen den 12
juni 2017 kommer SCA-aktien att handlas utan rätt till utdelning av
aktier i Essity.

För Essity planeras första dag för handel bli torsdagen den 15 juni
2017. Essitys A-aktier kommer att handlas under kortnamnet ESSITY A
med ISIN-kod SE0009922156 och B-aktierna kommer att handlas under
kortnamnet ESSITY B med ISIN-kod SE0009922164.

Prospekt för upptagande till handel av aktier i Essity beräknas
offentliggöras den 7 juni 2017. Prospektet kommer att finnas
tillgängligt på SCAs och Essitys hemsidor.

Tidsplan

9 juni 2017. Sista dag för handel i SCA aktier med rätt till utdelning
av aktier i Essity.

12 juni 2017. Första dag för handel i SCA aktier utan rätt till
utdelning av aktier i Essity.

13 juni 2017. Avstämningsdag för utdelning av aktier i Essity.
15 juni 2017. Beräknad första dag för handel med Essitys aktier på
Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som
hållbart utvecklar, tillverkar och säljer personliga hygienprodukter,
mjukpapper och skogsindustriprodukter. Genom det nyligen förvärvade
bolaget BSN medical tillhandahåller koncernen produkter inom sårvård,
kompressionsbehandling och ortopedi. Försäljning sker i cirka 150
länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och
Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero,
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas
största privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett
hållbart skogsbruk. 2016 hade SCA omkring 46 000 medarbetare och
omsättningen var cirka 117 miljarder kronor (12,4 miljarder euro).
SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, och är noterat
på Nasdaq Stockholm. SCA vill öka välbefinnande genom ledande
lösningar inom hygien och hälsa. För mer information, besök
www.sca.com.

Dela med dig