Aktiespararna

SEB: Boprisutsikterna faller

Av Finwire/Redaktionen
11 september 20232 min lästid
SEB:s Boprisindikator vänder ner i september till 6 från 15 månaden innan. På regional nivå ligger indikatorn mellan 0 och plus 15 enheter.

“Länge har boprisförväntningarna trotsat den ekonomiska utvecklingen men till slut kom den väntade nedgången. Den här månaden verkar den ekonomiska verkligheten och ett kyligt mottagande av den stora visningshelgen fått hushållen att dämpa sin framtidstro något. I höst väntar en räntetopp, svajiga elpriser och fortsatt urholkade plånböcker vilket samlat talar för en dämpad men också osäker boprisutveckling”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 35 procent, vilket är en minskning med 6 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 3 enheter till 29 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 1 enhet till 24 procent.

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Förväntningar på styrräntan

När det kommer till hushållens förväntningar om styrräntan, tror de att den kommer att ligga på 3,99 procent om ett år. Det är en minskning med 0,02 procentenheter från föregående månad.

“Hushållen verkar ställa in sig på en räntetopp på 4 procent vilket innebär att den värsta ränteomställningen ligger bakom dem. Men det är för tidigt att ropa faran över. Många hushåll har aldrig tidigare upplevt dagens räntemiljö och kommer därför behöva ta höjd för det i sin privatekonomi och förbereda sig på att övervintra”, säger Américo Fernández.

Boprisindikatorn har genomförts av Demoskop varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB.

Marknadsnyheter

Dela med dig