Aktiespararna

SEB krossar estimaten

26 april 20232 min lästid
Banken SEB redovisar intäkter som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 19 060 miljoner kronor (14 739), vilket var bättre än Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 17 325 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 11 297 miljoner kronor (7 062), väntat 10 090 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 5 170 miljoner kronor (5 381), väntat var 5 234 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till 2 403 miljoner kronor (2 321), konsensus 1 862 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 6 465 miljoner kronor (5 793), analytikerkonsensus var 6 609 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 12 594 miljoner kronor (8 945).

Kreditförlusterna uppgick till 272 miljoner kronor (535), väntat var 676 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 11 620 miljoner kronor (7 828), väntat var 9 471 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 9 393 miljoner kronor (6 374), väntat var 7 567 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 4,45 kronor (2,96).

- SEB hade en bra början på året. Under första kvartalet påverkades kundernas sentiment, aktivitetsnivå och våra resultat till stor del av externa faktorer såsom högre räntor och den ökade volatiliteten på de finansiella marknaderna, säger Johan Torgeby, SEB:s vd, i en kommentar.

SEB:s storföretagskunder var fortsatt försiktiga under första kvartalet, vilket återspeglades i stabil utlåning och ökade inlåningsvolymer samtidigt som efterfrågan på tjänster kopplat till riskhantering förblev hög, uppger storbanken.

Bankens privata kunder var fortsatt försiktiga med att ta mer lån, och banken kan nu också i sin inlåning se ett allt snabbare skifte till sparkonton med högre räntor.

- Vi tror att en del av de positiva effekter vi sett på räntenettot från de högre räntorna är övergående, då både företags- och privatkunder fortsätter att anpassa sig till den nya räntemiljön, säger Johan Torgeby.

SEB siktar på att fortsätta att expandera internationellt.

"Då vår förmåga att bistå våra kunder lokalt är en av våra främsta styrkor är vår ambition att öka vår marknadsandel i Norden, samtidigt som vi försiktigt expanderar tjänsterna i Österrike, Schweiz och Nederländerna", uppger SEB-chefen.

Dela med dig