Aktiespararna

Sectras orderingång upp rejält

Av Finwire/Redaktionen
8 mars 20242 min lästid
Sectra ökar omsättning men minskar rörelseresultat i det tredje kvartalet.
Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Orderingången ökade rejält.

Sectras omsättning steg 19,6 procent till 694 miljoner kronor (580,3).

Av nettoomsättningen avser 434,7 miljoner kronor (356,4) återkommande intäkter, en ökning med 22 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 22 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 43,1 procent till 103,2 miljoner (72,1).

Rörelseresultatet blev 74,4 miljoner kronor (87), med en rörelsemarginal på 10,7 procent (15,0).

Resultatet efter skatt blev 57,8 miljoner kronor (72,3). Resultat per aktie uppgick till 0,30 kronor (0,38).

Orderingången ökade med över 200%

Orderingången landade på 1 853,6 miljoner kronor (549,2), en ökning med 237,5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 233,2 miljoner kronor (83,6).

Vunnit flera stora kontrakt

"Koncernens lönsamhet för niomånadersperioden överstiger vårt mål för rörelsemarginal, även om variationerna mellan enstaka kvartal fortfarande är stora. Vi kommer att få leva med detta ett tag till. Det viktiga på lång sikt är att vi fortsätter ha nöjda kunder och att vi fortsätter växa. Vi har under kvartalet vunnit flera nya stora kontrakt, både inom säker kommunikation och medicinsk IT, som bidrar till att vår kontrakterade orderingång återigen passerar tidigare rekordnivåer", uppger vd Torbjörn Kronander.

Sectra-chefen fortsätter.

"En del av projekten kan innebära stora finansiella effekter momentant i ett givet kvartal även om kontrakten löper över många år. På sikt går vi mot en jämnare fördelning över kvartalen i takt
med att traditionella systemleveranser ersätts med fakturering av tjänst, men på kort sikt har effekten av kontraktens ökade storlek övervägt utjämningseffekten."

Sectra har gjort en omprövning kring frågan om orderingång.

"Den utdragna övergången till tjänsteförsäljning har medfört att vi tagit beslut om att fortsätta redovisa orderingång. Detta är en ändring från vad vi sagt tidigare om att redovisningen skulle upphöra efter innevarande räkenskapsår. Vi kommer alltså att fortsätta redovisa orderingång som tidigare även framöver", uppger Kronander.

LÄS MER: Bättre resultat än väntat under svenska rapportperioden

LÄS MER: Aktierna att köpa efter rapportsäsongen Q4

Dela med dig