Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-23

Semesteraktier att äga och rata

Bas

Aktiespararnas analysansvarige, Carl-Henrik Söderberg, ger i Omni Ekonomi sin syn på läget i resesektorn och vilka aktier han föredrar på temat semester.

På frågan om resebranschen vädrar morgonluft efter två pandemidrabbade år svarar Carl-Henrik Söderberg att läget är fortsatt ovisst ur ett investeringsperspektiv.

"Jag noterar att flertalet aktier i sektorn har det fortsatt motigt på börsen och att en utbredd pessimism verkar finnas kvar. Jag tolkar det som att variabler som hämmar den allmänna börsutvecklingen, som ränta och inflation, även har en tydlig bäring på resesektorn, en sektor som man trodde skulle komma igång på allvar i spåren av pandemin", säger Carl-Henrik Söderberg.

Orosmolnen många

Söderberg menar att det finns ett uppdämt behov i närtid, och rapporterna för första kvartalet stärker den tesen tillsammans med en förväntat stark sommarperiod.

”Men med en möjlig recession som står för dörren samtidigt som hushållens plånböcker attackeras från alla möjliga håll så är det knepigare att räkna på framtiden för sektorn i stort. Det gör åtminstone mig avvaktande till sektorn. Precis som bolag inom sällanköpsvaror tagit stryk på oro för lägre hushållskonsumtion borde rimligen även resebranschen ligga i farozonen", fortsätter han.

Osäker vinstutveckling håller nere värderingarna

Carl-Henrik Söderberg framhåller att värderingarna sannolikt hålls låga av två anledningar. Dels för att vinsterna faktiskt vänt upp efter ett par riktigt tuffa år, dels för risken för recession.

”Marknaden är orolig för att vinsterna inte är uthålliga, att hushållen kommer hålla i plånboken och därmed inte ge den skjuts som många hoppats på", menar Carl-Henrik Söderberg.

Författare Redaktionen