Aktiespararna

Ser möjlig kursdubbling i aktien

Av Nyhetsbyrån Direkt
12 oktober 20172 min lästid

Bostadsutvecklaren Tobins positiva nyheter rörande framtida kassaflöden minskar refinansieringsrisken. Bolaget har sålt tillräckligt med bostäder i projekten som ska färdigställas kommande två år.

Det bedömer ABG Sundal Collier i en analys där rekommendationen köp av bostadsutvecklarens aktie upprepas tillsammans med en riktkurs om 75 kronor.

På onsdagen meddelade Tobin att fyra projekt med sammanlagt värde om 2,8 miljarder kronor ska generera kassaflöden om 700-800 miljoner kronor från slutet av det fjärde kvartalet och under 2019.

"Vi bedömer att 63 procent av dessa enheter är sålda och att bolaget behöver sälja lägenheter för ytterligare runt 900 miljoner kronor för att generera dessa kassaflöden. Vi tror inte på rabatter i närtid då projekten framförallt ska färdigställas under 2019, men vi kalkylerar med 10 procents rabatt i genomsnitt och kassaflöden på runt 650 miljoner kronor. Kombinerat med förväntade kassaflöden på runt 300 miljoner kronor från projekt som färdigställs under årets andra halvår förväntar vi oss att nettoskulden minskar till 312 miljoner kronor under 2019", skriver ABG Sundal Collier.

I absoluta tal skriver ABG att det är 186 stycken bostäder som behöver säljas.

"Vi anser att nuvarande nivå av sålda enheter är respektabelt då projekt med osålda enheter förväntas färdigställas under 2019", fortsätter investmentbanken.

ABG förväntar sig att nettoskulden under 2019 kan finansieras genom ett banklån och att Tobin kommer att kunna köpa tillbaka obligationslånen om 500 miljoner kronor som förfaller under sommaren 2019.

Tobins aktiekurs stiger på torsdagsförmiddagen med drygt 3 procent och klättrade 7 procent på onsdagen. Dessförinnan har samtliga handelsdagar under oktober visat på nedgång och aktien har tappat mer än halva värdet under 2017.

Tobins obligation har tappat runt 10 procent av värdet under de senaste månaderna och obligationen handlas till 89 procent av det nominella värdet. Obligationen löper med en rörlig ränta om tre månaders Stibor-ränta + 9 procentenheter med kvartalsvisa räntebetalningar.

Dela med dig