Aktiespararna

Ser utdelningsfest i storbanken

Av Nyhetsbyrån Direkt
29 januari 20183 min lästid

SEB förväntas meddela om en utdelningshöjning för 2017. Viss intäktsminskning är dock förväntat för det fjärde kvartalet i spåren av att tradingnettot väntas ha minskat från året före.

Det framgår av SME Direkts konsensusprognos. Det gångna kvartalets rörelseresultat förväntas ha uppgått till 3,6 miljarder kronor (5,6), tyngt av den förannonserade nedskrivningen om 1,9 miljarder kronor före skatt.

De totala intäkterna väntas ha varit 11,5 miljarder kronor (11,6) under fjolårets sista kvartal. Avseende kärnintäkterna förväntas provisionsnettot, likt det fjärde kvartalet 2016, ha varit 4,6 miljarder kronor medan räntenettot förväntas ha förbättrats 0,3 miljarder till 5,1 miljarder.

Det mer volatila tradingnettot spås däremot ha försvagats till 1,5 miljarder kronor (2,0).

"Tradingaktiviteten kan antas ha varit svag i och med den låga volatiliteten", skriver Morgan Stanley.

SEB är tvåa ut av de nordiska storbankerna med bokslut, efter Nordea som överlag redovisade oväntat svaga intäkter och då inte minst ett lågt tradingnetto. Vd:n Casper von Koskull pekade på en finansmarknadsvolatilitet på flerdecennierslägsta.

Företagsutlåningsaktiviteten är fortsatt matt men Nordea talade i samband med sin rapport om att det är något som kan komma att förbättras under årets andra halvår.

I och med SEB:s relativt stora exponering mot företagsrelaterade intäkter kommer detta vara en fråga som kan tänkas tilldra sig intresse även i samband med SEB:s bokslut.

I analytikerled råder det skilda uppfattningar både rörande utsikterna för högre företagsutlåning liksom vilka effekter på bostadsutlåningen (volym och marginalmässigt) som inbromsningen på den svenska bostadsmarknaden kan ge.

"Marknadsfokus kommer antagligen ligga på /.../ företagsaktivitetsutsikterna / lånetillväxten. Vi räknar med att SEB indikerar att låneefterfrågan fortsatt varit svag, utan indikatorer för ett uppsving i närtid", skriver Deutsche Bank.

Därutöver bedömer den tyska storbanken att det bland annat kommer att ställas frågor om vad SEB ska göra med medlen från försäljningen av den danska pensionsverksamheten till Danica som förväntas slutföras under sommaren. Enligt SEB bedöms affären förbättra kärnprimärkapitalkvoten med 0,6 procentenheter.

Enligt SME Direkt förväntas SEB ha haft en kärnprimärkapitalrelation på 19,2 procent vid årsskiftet. FI-kravet låg på 17,0 procent vid utgången av det tredje kvartalet. Enligt SME-snittet förväntas en utdelning om 5:82 kronor för 2017, runt 80 procent av den förväntade vinsten per aktie om 7:26 kronor samt en höjning från 5:50 kronor för 2016.

"Vi förväntar oss att SEB håller utdelningen på omkring 75 procent av vinsten under kommande tre år. Våra antaganden indikerar att SEB behåller en buffert mot förväntat krav om 200 till 300 baspunkter under de nästkommande tre åren. Det är mer än bankens mål om 150 baspunkter, men rationellt i skenet av Basel IV", skriver Kepler Cheuvreux i en analys.

SEB:s bokslut väntas klockan 7 på onsdagsmorgonen den 31 januari med efterföljande presskonferens klockan 9.30 samt därutöver även en telefonkonferens klockan 13.

Dela med dig