Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-24

Signalerna du måste ha koll på

wysiwyg_image

Lär dig signalerna som visar när det kan vara läge att sälja eller minska innehavet i en aktie.

Här är sex av de mest fundamentala faktorerna.

Balansera risken - Att inte låta ett innehav utgöra en för stor del av portföljen är en viktig parameter för riskhantering av sin aktieportfölj. Därför bör en försäljning eller minskning av en aktie tänkas över om den efter en stark kursresa utgör en för stor del av portföljen. Det är aldrig fel att låsa in lite vinst.

Värdera värderingen - Genom att hålla koll på ett bolags historiska värdering (högst, lägst, genomsnittlig) samt värderingen jämfört med börsen och konkurrenter, kan det hjälpa dig som investerare att agera när aktiekursen avviker från det normala. Med det sagt, att sälja en aktie enbart för att den blivit för dyr är samtidigt en strategi som riskerar att föranleda många missade procent på uppsidan.

Granska framtidsutsikterna - Generellt är det först när en hög värdering även ackompanjeras av sämre tillväxt och framtidstro som det verkligen kan vara läge att dra öronen åt sig. En hög värdering i sig behöver inte betyda att det är säljläge. Med andra ord, så länge trenden är uppåtgående och bolaget fortsätter att infria marknadens förväntningar kan en redan fantastisk kursutveckling fortsätta. Titta bara på bolag som Evolution Gaming, Nibe eller AAK, som exempel.

Sen måste man försöka hänga med när det väl vänder, vilket såklart är lättare sagt än gjort. H&M och NetEnt får ses som två bra exempel på när en hög multipel och sämre framtidsutsikter inneburit kraftigt fallande aktiekurser under en längre tid. Ibland kan man lyckas skönja en sådan negativ trend tidigt, och till och med innan det reflekteras i aktiekursen, men allt som oftast har börsen redan hunnit före och handlat ner aktien. Även om det då mentalt kan ta emot att sälja eller minska ”för sent” är det trots allt rätt val såvida framtidstron är stukad.

Läs även: Faran med den fallande kniven

Ditt förtroende måste förtjänas - Plötsliga avgångar i bolagsledningen eller en senareläggning av en kommande kvartalsrapport är tecken att ta på allvar och bör leda till skepsis, försiktighet och till med minskning av innehavet. Om du förlorar förtroendet för bolagets ledning – sälj!

Målen i fokus - Bolaget måste uppnå sina uppsatta mål. Skulle målen som företaget kommunicerat inte nås kan detta innebära ett trendbrott och du bör överväga att sälja.

Håll koll på konkurenterna - Om ett bolag du investerat i underlevererar i ett par kvartal, jämför då med bolagets relevanta konkurrenter och undersök om det är branschspecifika eller bolagsspecifika problem. Är det specifikt för branschen är det kanske läge att skifta bort ditt kapital från sektorn helt och hållet. Är det däremot bolagsspecifikt finns det kanske bättre alternativ att äga inom sektorn.

Med alla ovan faktorer tagna i beaktning ställ dig följande frågor:

  1. Har någonting fundamentalt inträffat som nu ändrat din syn på bolaget?
  2. Har riskbilden i bolaget förändrats? Är det nu, enligt dig, högre risk i relation till potentiell avkastning?
  3. Är den långsiktiga intjäningsförmågan i farozonen? Ökad konkurrens, teknikrisk etc.
  4. Hur prissätter marknaden den specifika aktien (värdering)? Ser de samma risker som du?
  5. Har bolaget i fråga brutit antingen din uppsatta riktkurs eller säljkurs (stop loss)?
  6. En aktie i en fallande trend har högre sannolikhet att fortsätta sjunka än en aktie i en stigande trend, vågar/orkar du gå emot det?
  7. Är du finansiellt lugn med att förlora de investerade pengarna?
  8. Hur lång sparhorisont har du?

Förhoppningsvis hjälper dessa frågeställningar att lättare fatta ett beslut huruvida det är läge att agera i en aktie eller inte. Orsaker till en fallande aktiekurs kan vara många. Oavsett orsak måste du som investerare se över din investering och inse att förutsättningarna för investeringen kanske inte längre är detsamma som det en gång var. På så vis kan du undvika de stora förlusterna som förstör totalavkastningen i portföljen över tid.