Aktiespararna

Sinch redovisar lägre tillväxt än väntat - men man dubblar vinsten

Av Finwire/Redaktionen
16 februari 20232 min lästid
Kommunikationstjänstebolaget Sinch redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet, mätt som ebitda, kom in i linje med prognoserna. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 41,4 procent till 7 361 miljoner kronor (5 207). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 8 086. Den organiska tillväxten, i lokal valuta och exklusive förvärv, var -2 procent.

“Tillväxten i det fjärde kvartalet är lägre än i tredje kvartalet och vi ser nu den svagare konjunkturen i vår röst- och meddelandeaffär. Vi såg inte en lika tydlig säsongsrelaterad ökning i meddelandevolymer under det fjärde kvartalet som vi gjort tidigare år och transaktionsvolymen i meddelandesegmentet minskade något i kvartalet”, kommenterar tillförordnade vd Johan Hedberg.

Ebitda-resultatet blev 791 miljoner kronor (330), med en ebitda-marginal på 10,7 procent (6,3).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 960 miljoner kronor (471), väntat 962, med en justerad ebitda-marginal på 13,0 procent (9,0).

Rörelseresultatet blev 66 miljoner kronor (-12). Rörelsemarginalen var 0,9 procent.

Resultatet har påverkats tydligt av bolagets kostnadsreduktionsprogram som aviserades i juli, enligt vd.

“Programmet har givit snabbare resultat än vår initiala uppskattning och cirka hälften den förväntade bruttobesparingen om 300 miljoner kronor har nu realiserats”, säger Hedberg.

Justerat rörelseresultat uppgick till 919 miljoner kronor (393), med en justerad rörelsemarginal på 12,5 procent (7,5).

Resultatet efter skatt blev -226 miljoner kronor (453), och per aktie -0,27 kronor (0,59).

Ingen utdelning föreslås (0). Väntat var 0.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 973 miljoner kronor (472).

Under 2023 kommer prioriteringarna att ligga alltjämt på lönsamhet och kassaflöde. Bolaget förväntar sig ingen omedelbar förbättrad tillväxttakt, uppger Hedberg.

Dela med dig